– Utfordringen for kundene våre er todelt. En ting er at de ikke har oversikt over all dokumentasjonen de har i dag, en annen ting er at de ikke vet om de har dokumentasjon som er lovpålagt. Med Findable får man samlet alt på ett sted, og nå har vi utviklet en funksjon som gjør det enkelt å se hva man eventuelt mangler av lovpålagt dokumentasjon, sier Fredrik H. Wisløff, daglig leder og gründer i Findable.
Selskapet har i dag 19 ansatte og over 50 betalende kunder. På kundelisten finner vi blant annet Nordr, Betonmast, Veidekke, Statsbygg og kommuner som Moss, Stavanger, Tromsø og Nittedal.

Lar kundene snakke med dokumentene

Selskapet er opptatt av å utvikle tjenesten i samarbeid med kundene, og har nylig lansert ny funksjonalitet som gjør det enda enklere å finne informasjon i dokumentene.

– Vi har utviklet et søk basert på kunstig intelligens som gjør det mulig å snakke med dokumentene og spørre etter det man lurer på, på samme måte som ChatGPT. Vi har bevisst ventet med å lansere dette da vi er opptatt av å ikke sende kundedata ut av EU. De som for eksempel har brukt OpenAI sitt API har sendt kundedata til USA, noe vi bevisst har unngått. Språkmodeller som GPT4 og Llama2 har også begrensninger på hvor mye informasjon som kan mates inn. Det er ikke mulig å mate inn 10 000 dokumenter, som er vanlig for et moderne bygg, inn i slike språkmodeller. Med tjenesten vår er ikke dette noe problem.

– Med denne funksjonalitet kan brukerne eksempelvis spørre direkte om dimensjoneringen på ventilasjonsanlegget. Svaret henviser til hvilket dokument den fant informasjonen slik at brukerne manuelt kan verifisere svaret. Språkmodeller er kjent for å «hallusinere», noe som naturligvis ikke er aktuelt for kundene våre. Nå tester vi tjenesten på flere kunder og opplever at stadig flere ønsker tilgang på dette, sier Wisløff.

Saken fortsetter under bildet:
Findable - diagram -1.jpg

Viktig verktøy for den sirkulære økonomien

Han forteller at selskapets oppgave er å gjøre informasjonen i dokumentene så lett tilgjengelig som mulig, noe som vil være viktig med tanke på den sirkulære økonomien. 

– Det er ikke tvil om at kravene til digitalisering, effektivisering og bærekraft vil bli tydeligere i årene som kommer. Da blir det ekstra viktig å ha orden på dokumentene på byggene. Dokumentasjon er blant annet avgjørende for å kunne gjøre ombruk av materialer og produkter. Byggenæringen står for 40 prosent av de globale klimautslippene og Norge ligger langt bak målsetningen for ombruk og sirkulær økonomi. Vi ser at tjenesten vår er et effektivt verktøy for å nå disse målene.

Han peker på at Findable nå brukes aktivt i flere ombruksprosjekter.

– Når man skal gjøre ombruk av et produkt er det viktig å kunne innfri dokumentasjonskravene i det nye bygget. I forbindelse med ombrukskartlegging så ser vi at produkter med riktig dokumentasjon har vesentlig større sannsynlighet for å bli ombrukt i et annet bygg, og ikke bare bli kartlagt. Tjenesten vår gjøre denne prosessen mer effektiv og oversiktlig.

– Nå jobber vi tett med kundene våre for å videreutvikle tjenestene og forbereder oss på lansering i utlandet, avslutter Wisløff.