Det fortalte nylig en bedriftsleder i en mellomstor bedrift. Han opplever at ansatte som er syke en dag, likegodt tar ut tre dagers egenmeldt sykefravær. Flere bedriftsledere savner en stå-på-vilje når det butter i mot og mener det bør være litt vanskeligere ikke å gå på jobb.

- Jeg har hørt ansatte telle hvor mange tre-dagers de har igjen dette året. Sykemelding er ikke fridager, poengterer han.

Krevende, når hver krone teller
Egenmelding innebærer at en ansatt melder fra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem legeerklæring. For å kunne benytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos deg i minst to måneder.

Etter tre dagers sykefravær kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege. Og arbeidsgiver kan bestemme at retten til å bruke egenmelding skal være begrenset til fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode.

Bedriften dekker lønn for sykefravær fra første til 16. dag. Etter drøye to uker er det NAV som tar regningen.

– Akkurat nå teller hver krone for oss, forteller lederen som leder en familiebedrift som i flere tiår har levd godt med å hjelpe private med å pusse opp og skaffe seg nye bad.

Tungt marked
I privat- og servicemarkedet er det oppoverbakke og mange sliter med høye priser og økte avgifter. Ett år med renteoppgang og økte avgifter har gjort mange urolige for egen økonomi. Når bankene opplever at flere ønsker avdragsfrihet er det et dårlig tegn. At nybyggmarkedet har falt med 40 % det siste året og at hyttemarkedet ramlet sammen har bidratt til at en del rørleggerbedrifter sliter.

– Vi har lite å gjøre nå. Og det gjør at rørleggeren bruker lengre tid enn før på de samme oppgavene. Jobber vi før tjente godt på, har mye lavere lønnsomhet og i tillegg føles det mindre dramatisk å gå syk noen dager. Den ansatte tenker kanskje at det ikke belaster arbeidskollega at de er syke, og da er det enda lettere med en tre-dagers, sukker en annen bedriftsleder.
 

Stå-på-kultur
For mange ledere er det en utfordring å få ansatte med på laget og forstå problemene bedriften sliter med. I en hverdag med slunkne ordrebøker og hard innsats for å sikre flere oppgaver er det ikke så lett å finne energien til å peke fremover og samle arbeidsstokken til felles innsats.

– Det er tøft. Klarer vi det ikke, så er det jeg som må legge ned familiebedriften, sier bedriftslederen.