ITBAktuelt har i mange artikler omtalt nyttige metoder om hvordan oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter, om valg av teknologi, om nødvendig kompetanse, om ulike utdanningsveier og om vellykkede utviklingsprosjekter. I dag er tiden kommet til det viktigste for å oppnå gode løsninger – menneskene som sørger for gjennomføringen og om hvordan disse motiveres gjennom aktiv og god ledelse.  

I samtale med Stein D. Wesenberg, Universitetslektor på Handelshøyskolen NMBU og Daglig leder TRI Consulting får vi innsikt i noen av hans 25 års erfaringer i endringsledelse. 

Stein er utdannet sosiolog med spesialisering innen arbeid og innovasjon, han var kaptein i Luftforsvaret og har undervist på NTNU Indøk i 17 år med fag «Praktisk ledelse». I dag leder han et konsulentfirma og underviser 20%, på Handelshøyskolen (NMBU) i «Praktisk endringsledelse».

Utover sitt yrke er Stein sportslig leder for Lambertseter friidrettsklubb hvor han også jobber med mestring og prestasjon. Han har selv tidligere vært aktiv friidrettsutøver, og tar seg ofte en tur i kajakken, men nyter gjerne også et glass god vin.

Hvordan ble du interessert i faget ledelse – i undervisning?
- Jeg hadde tidlig i karrieren et sterkt ønske om å hjelpe andre, og opplevde at mange slet med å endre seg. Så tenkte jeg: Hvordan kan jeg bistå medarbeidere med å bli med på noe nytt? 

Hva kjennetegner bedrifter/organisasjoner som sliter med endringer?
- Det største problemer er at Ledelsen ikke kjenner godt nok egen organisasjonen og den sosiale dynamikken blant avdelinger og ansatte. Det er en forutsetning for å lykkes. Mange ledere tenker at endring er enkelt, noe det ikke er.
Hvis bedriften har vært gjennom få endringer, har de ofte en kultur hvor gamle sannheter har grodd seg fast og er vanskelig å endre. Regelmessig endring er sunt.

Hva kjennetegner bedrifter/organisasjoner som lykkes med endringer?
- De har etablert en endringskultur, og de ansatte har forstått at jeg må være fleksibel og være med på endring fordi organisasjonen må tilpasse seg omgivelsene. Endringskultur dannes når ansatte har sett sammenhengen mellom endring og oppnådde resultater.
Ledelsen forstår at skal en lykkes med endringer må medarbeidere få fokus. Det hjelper ikke å innføre noe nytt som medarbeidere ikke kan, vil eller er motivert til å bli med på det nye. Det å få medarbeidere med på endring er selve konkurransefortrinnet!

Hva motiverer deg til å fordype deg ytterliggere i metoder for hvordan oppnå suksess?
- Når jeg ser folk i en vanskelig endrings-situasjon, som sliter og jeg klarer å få dem overtalt til å bli med og at de opplever mestring. En lykkes best med endring om en alltid prøver nye ting. Selv prøver jeg ut noe nytt hvert år, jeg presser meg ut av egen komfortsone. De siste årene har jeg valgt å prøve hønsehold i egen hage, å delta i reklamefilm, å gå på sveisekurs hvor målet er å lage en ny port til gårdsplassen min. Når jeg lykkes blir jeg begeistret og det vil jeg gjerne bidra med at andre blir. Begeistrete mennesker deltar lettere i endringsarbeid.

For å begeistre må du skjønne andre og kommunisere godt. Jeg tenker ofte på sitatet til filosofen Søren Kierkegaard han sier: «Skal du kommunisere godt må du gå dit den andre er» 

Stein Wesenberg har nedskrevet sine erfaringer fra praksisfeltet og forskningen i en ny bok. Boken blir tilgjengelig på Universitetsforlaget i midten av oktober. Praktisk endringsledelse (universitetsforlaget.no).

Vi ønsker Stein lykke til videre i sitt søk etter å bistå andre med personlig utvikling og endringsarbeid i organisasjoner, og ønsker han også hjertelig velkommen som foredragsholder på vår kommende konferanse i samarbeid med Integra om temaene:


Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023 på Nasjonalmuseet 2.november.
Se program her