Det er første gang Veidekke oppnår den aller høyeste karakteren, etter flere år i toppskiktet. Av de 300 selskapene ble 14 norske, 4 svenske og 1 dansk selskap vurdert til A+.

Denne rangeringen føyer seg inn i rekken av gode tilbakemeldinger på Veidekkes innsats for bærekraft og klima. Senest i august ble Veidekke fremhevet i PWCs Klimaindeks 2023 som én av ni virksomheter som kutter klimautslippene i tråd med Parisavtalen.

– Veidekke har satt klare mål for bærekraft og strategier for å nå dem. Å dokumentere innsatsen og måle resultatene underveis hjelper oss å bli bedre i det løpende arbeidet med å redusere miljøpåvirkning og forbedre sosiale og styringsmessige forhold. At ESG100 vurderer bærekraftrapporteringen vår til toppkarakter, tar vi som en oppmuntring til å jobbe videre og prestere enda bedre, sier Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke ASA.

Dette er den sjette årlige gjennomgangen av børsnoterte selskapers bærekraftrapportering fra konsulentselskapet Position Green. I 2023-utgaven er det særlig lagt vekt på om selskapene er klare for EUs nye direktiv og krav for bærekraftrapportering, som trer i kraft fra og med regnskapsåret 2024. ESG100 skal gi investorer, selskaper og beslutningstakere innsikt i hvor beredt skandinaviske virksomheter er for å møte de nye EU-kravene.