- Dette er en stor dag, sa Eidskogs ordfører Kamilla Thue (Ap) da Eidskog Beredskapssenter ble overlevert av totalentreprenør Byggcompaniet Hedmark AS. Også Rørleggerbedriften Kjell Trandem AS og CTC Ferrofiil har vært med på laget, henholdsvis som leverandør av RØR-installasjoner og varmepumper. 

Ordføreren forteller til VVSforum at dette er et etterlengtet prosjekt de har jobbet med i ti år, og at hun gleder seg stort over at det nå endelig står ferdig og kan tas i bruk. Bygget vil huse brannstasjon, feiere, teknisk uteseksjon fra kommunen og ambulansetjenesten.

- Det har vært mye fram og tilbake i forhold til om vi skulle renover den gamle brannstasjonen, eller bygge nytt. Først ble det vedtatt å oppgradere eksisterende brannstasjon, men etter en stor kostnadssprekk, ble det politisk enighet om å bygge nytt. Det ville både være økonomisk fornuftig og gi bedre betingelser og større plass. 

Saken fortsetter under bildet:

Eidskog 6-1.jpg

- Det gir også bedre fasiliteter for kommunens tekniske avdeling, som holdt til i et bygg på samme tomten som Beredskapsenteret nå er bygget på, samt at det sikrer at ambulansetjenesten blir værende i Eidskog gjennom en langsiktig leieavtale. Jeg har hele tiden vært klar på at dette var en riktig investering og som gir en meget god beredskap for Eidskog kommune, sier Thue. . 

Selve byggingen startet mars 2022, med en beregnet byggeperiode på 15 måneder til en anslått kostnad på 75,9 millioner kroner. Bygget har et brutto areal på 1660 m².

- Jeg er veldig glad for at vi endte på denne løsningen, som er bra for alle parter. I tillegg har det bidratt til en forskjønning av området. 

Hun trekker også fram de framtidsrettede og grønne løsningene som er blitt valgt. 

- Vi bestemte allerede før energikrisen og økte strømpriser at vi ville satse på energibrønner og solenergi. Bygget er i heltre, og rommer også andre, smarte tekniske løsninger, levert av lokale og regionale entreprenører. Det er få ting som gleder en ordfører mer enn at kommunen har et blomstrende og kompetent næringsliv. 

- Det er et svært godt team som har bidratt til å realisere dette beredskapssenteret, påpeker hun.

- Blir spennende å drifte

Hans Petter Walmann, leder for kommunens eiendomsforvaltning, deler ordførerens begeistring for nybygget. 

- Hovedintensjonene bak prosjektet, har vært å dekke inn servicenivået for brann og feiertjenester for ansatte og innbyggerne. Det ble også bestemt tidlig at det skulle bygges i heltre og baseres på solenergi og varmepumper med energi fra brønnpark i stedet for å benytte fjernvarme. 

- Dette er en helt ny erfaring for oss, og det skal bli spennende å se hva se hva vi kan få ut av det etter hvert som vi lærer oss bygget og driften å kjenne. 

Det er montert 309 solcellepaneler på 395 W hver, og som tilsvarer en samlet effekt på 126 kilowatt, og er estimert til en produksjon på 96.000 kilowattimer årlig. Om sommeren, når det produseres som mest og forbruket er minst, vil overskuddsproduksjonen selges til strømleverandøren. 

- Vi er også spente på hva energibrønnene vil gi av varme i forhold til issmelting om vinteren, samt hva som kan hentes av energi i borehullene. Som back-up for varmepumpene har vi elkjele som slår inn og tar toppene. Dette vil nok kun være aktuelt på de kaldeste vinterdagene og når det er behov for issmelting. 

At det er benyttet to varmepumper med til sammen 70 kW fordelt på fire kompressorer, har med driftssikkerheten å gjøre og gir fin trinnregulering, forklarer han.  

- Kompressorene vil alternere å få tilnærmet samme gangtid gjennom fyringssesongen.. Eksempelvis ved kompressorhavari på en varmepumpe så vil fortsatt tre kompressorer kunne være i drift. Eidskog er en av de kommunen i landet med flest årlige lynnedslag! 

- Det går stadig med noen SD-anlegg under tordenvær, som gir store kostnader. Derfor har vi valgt å styre kompressorene med intern automatikk. Vaktmester og jeg har i tillegg varsling til telefon, hvis det er noe feil. App gir også tilgang til å følge med på driften av varmepumpene.

Både Walmann og Thue understreker viktigheten i at kommunen går foran som et godt eksempel i forhold til energiforbruk. 

- Det er grønn tenking hele veien. Vi bytter kontinuerlig lyskilder til LED, vi slår av gatebelysning og belysning på offentlige bygge etter klokka 24.00 og vi har fått styring på de tekniske anleggene på byggene vi drifter - som totalt teller 40.000 kvadratmeter.

Saken fortsetter under bildet:

Eidskog 2-1.jpg
Bilde: Her fra det tekniske rommet i bygget. Fra venstre rørlegger Ole Henrik Aarstad, daglig leder Ivar Trandem, begge fra rørleggerbedriften Kjell Trandem AS, ordfører Kamilla Thue i Eidskog, Hans Petter Walmann, leder for kommunens eiendomsforvaltning, og Morten Aaserud, distriksansvarlig Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark for CTC Ferrofil AS

Stolte leverandører

Det er rørleggerbedriften Kjell Trandem AS som har levert rør, sanitær, varme og trykkluft til den nye storstua i Eidskog. En solid bedrift med base på Skotterud, og som har en historie som strekker seg helt tilbake til 1950. Daglig leder Ivar Trandem legger ikke skjul på at det har vært både gøy og spennende prosess å få være med på.  

Saken fortsetter under bildet:

Eidskog 4 -1.jpg
Bildetekst: - Det som er noe av det unike med detet bygget, er et fantastisk teknisk rom med veldig god på plass og oversikt, sier Morten Aaserud i CTC Ferrofil, og får full støtte av de som har utført i installasjoene i rommet, Ivar Trandem og Ole Henrik Aarstad.

- Vi har vært underentreprenør under Byggcompaniet Hedmark i prosjektet, med deres byggeleder Göran Malmstedt. Også tidligere har vi hatt oppdrag under Malmsteds ledelse, og har opparbeidet oss en god kjemi og felles forståelse. Jobben prosjekterte vi ut fra leveransebeskrivelsen, og i allianse med rådgivende ingeniør Exigo VVS, forteller han. 

Som en naturlig del av varmetilførselen, er det benyttet løsninger fra CTC Ferrofil AS. Selskapet er kjent for sine grønne kjeler, at det var først ute med fyrkjeler med innebygd varmtvannsbereder og de første som lanserte varmepumper for luft/vann. Selskapet har også utviklet sin egen Heat Injection-teknologi. 

- Vi har samarbeidet med CTC på varmeanlegg de siste ti årene, og har et godt forhold til CTC og distriktsansvarlig Morten Aaserud. Dette prosjektet er med 70 KW bergvarme fordelt på sju borehull og fire kompressorer. Vi har tidligere levert både tilsvarende og større anlegg for bergvarme, men dette anlegget er selvfølgelig en god erfaring og referanse for oss, sier Ivar Trandem. 

- Nå driver vi og installerer tilsvarende anlegg i våre egne lokaler, legger han til. Hos oss blir det installert 60 kW og fem borehull for uttak av energi fra borehull. 

Morten Aaserud er glad for det gode samarbeidet de har med Trandem, og forteller at selskapet alltid står sammen med sine kunder i prosjektene. 
- Det er veldig tilfredsstillende at kundene i større grad benytter produktene våre i næringsbygg opp til 2-3000 kvadratmeter, sier Aaserud. 

- Vi har levert varmeprodukter i 100 år, står for kontinuitet og løper aldri unna vårt ansvar. Vi har også veldig stort fokus på service, vel vitende om at alle de store aktørene på markedet har gode produkter. Det er ofte servicegraden og personlige relasjoner som avgjør om man velger den ene eller andre produsenten. 

- Ja, alle i bedriften har telefonnummer til Morten lett tilgjengelig, og han er raskt til å svare på henvendelser, bekrefter Ivar Trandem. 

Han påpeker samtidig viktigheten av å ha gode relasjoner, og at de på dette prosjektet er en gruppe som har jobbet sammen på mange prosjekter. 

- Det er alltid en fordel at man kjenner hverandre godt og vet at alle tenker likt og drar i samme retning. I dette prosjektet med Eidskog Beredskapssenter har byggelederen også vært fleksibel både i forhold til framdrift og løsninger, hvor fokuset hele tiden har ligget på å få et best mulig sluttresultat.