Grossisten har siden 2017 bygd en intern kultur for kompetanseheving gjennom Ahlsell Fagskole, med stor suksess. Nå ønsker de å løfte dette kompetanseprogrammet også ut av eget «hus» for å styrke samarbeidet ytterligere med sine kunder. Da tankene ble luftet på kjedekontoret til VVS Eksperten, ble de svært godt mottatt, forteller Heggen og Kopperud.

15. juni ble det første av tre webinarer iverksatt, med medlemmer av VVS Eksperten og Rørlegger på hjul som målgruppe. 

- Ahlsell Fagskole startet i sin tid med VVS, og siden har flere fag blitt koplet på. Kompetansepåfyllet har foregått både gjennom webinarer og todagers fysiske samlinger i samarbeid med våre leverandører. Det har vært en viktig satsing da vi stadig oftere må bistå våre kunder med tekniske spørsmål, sier Heggen.

- Gjennom samarbeidet med VVS Eksperten tilbyr vi det samme konseptet for en hel kundegruppe. Det er helt nytt for oss, men forhåpentligvis starten på en omfattende og fruktbart satsing på våre kunder.

Tre samlinger

Det er så langt avtalt tre webinarer for VVS Eksperten og Rørlegger på hjul sine medlemmer. Første tema var problematikken rundt varmesentraler, med David Zidjemans som foreleser. 

Heggen forteller om gode tilbakemeldinger fra det første webinaret, som samlet 27 deltagere. 

- Det er alltid spennende å se om vi treffer på innhold, samt om den digitale påmeldingen og tekniske gjennomføringen fungerer ved nye prosjekter. Vi fikk høye score på begge områder, og har fått en god oppstart. Så får vi evaluere og se om for eksempel tidspunktet mellom 08.00 og 09.00 er det beste for travle rørleggere som gjerne vil ut for å skru.  

Han påpeker at VVS Eksperten er en frivillig kjede med full frihet for medlemmene til å være med på aktiviteter. Han har likevel stor tro på at deltagertallet vil øke betydelig framover, etter hvert som tilbudet blir enda mer kjent og framsnakket i kjedene. 

- Alle webinarene vil bli tatt opp, slik at de også er mulig å få med seg i etterkant, legger han til.

Aktuelt innhold

De neste samlingene vil handle om muligheter i markedet, forteller de. Uten å røpe innholdet i detalj. 

- Vil da blant annet komme inn på lovverket, hvilke muligheter som finnes for å ta en posisjon innen energimarkedet, samt motivere rørleggerne til mersalg. Her vil det både bli benyttet interne og eksterne ressurser som forelesere. 

- Energi er et område som er svært viktig i den tiden vi nå går inn i, og som det er viktig å styrke seg på.  Vi merker godt at teknologiselskapene prøver å ta en sterk posisjon innen energiområdet, spesielt når det gjelder smarthus. Det er viktig at vår bransje er synlige og har den selvtilliten og kompetansen som skal til for å kunne ta sin del av dette markedet. 

Heggen er sikker på at deltagerne vil komme styrket ut av de digitale samlingene på flere områder. Også i forhold til å kunne selge inn sin fagkompetanse hos kundene. 

- De er fagpersoner, og kunden hører gjerne på deres anbefalinger om produkter og løsninger. Men ikke alle er bekvemme med å tilby mersalg. Vi ønsker å geleide dem mot å kunne være mer trygge i de situasjonene - og med det kunne øke inntjeningen.

Olav Råken, avtaleansvarlig i VVS Eksperten
Olav Råken, avtaleansvarlig i VVS Eksperten

- Veldig positivt for våre medlemmer

Også Olav Råken, avtaleansvarlig i VVS Eksperten, er svært begeistret for samarbeidet. 

- Initiativet fra Ahlsell på dette kurset ser vi meget positivt på. Aktuelle faglige temaer er alltid interessant for våre rørleggere, og vi setter pris på at de bruker anerkjente foredragsholder som på en lettfattelig og fin måte klarer å få frem budskapet. Jeg tror også tidspunkt og lengde på selve kurset var passe i forhold til rørleggerens hverdag! 

- Vi er fornøyde med oppslutningen til å være første gang, og jeg både håper og tror flere blir med i neste runde.