Det opplyser Rørentreprenørene Norge på sine hjemmesider.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer og som vises på bildet øverst i saken. Fra venstre: Joakim Gebhart (Fellesforbundet), Jens Haseth (Ole Sivertsen AS), Kjell. A Lier (Fellesforbundet) , Jorge Alex Dahl (Fellesforbundet), Gunnar Qvam (Caverion AS), Thor-Idar Nilsen (Nilsson Bodø AS), Magnus Hellstrøm (Fellesforbundet), Jon-Aril Hagen (Rørentreprenørene Norge avd. Oslo), Thomas Jørs (Vestrheim AS) og Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge). Jens Løvås (Rørentreprenørene Norges avd. Oslo) var ikke tilstede den dagen bildet ble tatt.

Akkordtariffen 2023 er oppdatert med monteringspriser for en nye materialer og komponenter. En del komponenter og utstyr er også fjernet med bakgrunn i at disse er utgått. Prisene er også oppdatert med nye dimensjoner for ulike rørledninger og deler.

Forenkling av tekst
I følge RørNorge har det vært en nøye gjennomgang av innhold i tariffen og teksten er forenklet og blitt mer forståelig for brukerne. En del like punkter/byggtyper er blant annet slått sammen.

Samarbeidet mellom Fellesforbundet og Rørentreprenørene Norge
Rørleggerfaget har god tradisjon for jevnlige oppdateringer og tilpasninger av akkordtariffen for rørleggerfaget. I regelen foretas en teknisk revisjon hvert 4 eller 5 år, med bakgrunn i Covid 19 ble den siste oppdateringen litt forsinket. Samarbeidet mellom organisasjonene er konstruktivt og bra og selv om det ikke alltid er enighet "lander" vi løsningene felles på en god måte.

Arbeidsgruppen for akkordtariffen
Arbeidsgruppen består av fire personer fra hver av partene, i tillegg til deltakelse fra noen observatører. Rørentreprenørene Norge har sekretær funksjon og leder arbeidsgruppen og tilhørende møter.

Kilde: RørNorge