RørNorges styreleder Torkild Korsnes.
RørNorges styreleder Torkild Korsnes.

- Dette er et forslag som har modnet over tid, forteller RørNorges styreleder Torkild Korsnes til VVSforum.

- Rørentreprenørene Norge (tidligere Norske Rørleggerbedrifters landsforening NRL) ble stiftet i 1913 for å ivareta medlemmene – som på den tiden mest besto av små bedrifter. Siden har mye endret seg i bedriftenes hverdag. Fra 80-tallet har rørleggerbedrifter søkt seg til kjeder, allianser og konsern, som er blitt en naturlig del av den bransjen vi er satt til å være et talerør for. 
- Derfor er det naturlig at vi også inviterer disse kontorene inn i organisasjonen vår som et fullverdig medlem. Hvert kjede- og alliansekontor som blir medlem, vil få én stemme hver og få medlemskap i NHO og BNL.

Har plass til flere

Forslaget åpner for at organisasjoner som Konekta AS, Rørkjøp AS, VVS Norge AS, Flow-Group AS, VVS Eksperten AS, Baderingen AS og andre kjeder som organiserer rørleggerbedrifter kan bli medlem. Korsnes håper og tror invitten blir tatt godt i mot, og at mange velger å bli en del av RørNorge-fellesskapet. 

Det betyr naturlig nok ikke at alle medlemmene til kjedene og alliansene automatisk blir med. Det enkelte rørleggerforetak må selv søke om direkte medlemskap, slik vedtektene krever. 

- Vi har rundt 600 medlemmer i dag, og et flertall av disse er tilknyttet en kjede eller allianse. Men vi har plass til langt flere, og jeg håper at de kjede- eller alliansekontorene som blir medlem hos oss også vil resultere i at flere av deres egne medlemsbedrifter også melder seg inn. 

- Jo større og mer samlet bransjen er, desto sterkere og mektigere blir den, minner han om.

Sterkere bransjefelleskap

Kjedekontorene er viktig for rørbransjen og mange av kontorene ønsker et sterkere bransjefellesskap. I mangel av et slikt fellesskap ble Foreningen for VVS-organisasjonene i Norge (FON) stiftet i 2022. RørNorge har et godt forhold til medlemmene i FON, der er Konekta, VVS Norge, Rørkjøp, VVS Eksperten og Varme og Bad. Det er kjedekontor som alle representerer mange av RørNorges medlemsbedrifter. 

Kjeder- og alliansekontor blir samarbeidspartnere til RørNorge sentralt, fordi det er på det nasjonale nivået begge parter jobber. Det er ikke naturlig at kjede- og alliansekontor tar del i arbeidet i lokalavdelingene eller kan velges som styremedlem fra valgdistriktene, uttaler styret i sin innstilling.

Applauderer forslaget

En av de som applauderer initiativet, er Frank Olsen, administrerende direktør hos Rørkjøp AS. 

- Dette er etter min oppfatning både et klokt og svært moderne forslag. Klokt, fordi det betyr at RørNorge inviterer til å samle alle gode krefter rundt samme bord, noe som vil styrke norsk VVS bransje. Moderne, fordi Norsk VVS bransje er under enorm endring på veldig mange områder, og smart samarbeid må til for å trygge rørleggerfaget i årene fremover.

- På sikt vil dette også kunne føre til at vår bransje vil bruke våre felles ressurser bedre til alles beste. Så jeg håper at utfallet blir som foreslått, da det uten tvil vil gagne vår bransje!