- Samarbeidet mellom VVS Eksperten og Rørkjøp i VVS Norden har siden oppstarten i 2018 gitt gode resultater gjennom avtaleperioden på 5 år og kan dermed beskrives som en suksess, men vi har ikke lykkes med tankene om videreutvikling av samarbeidet, sier kjedelederne Frank Olsen, Rørkjøp og Kai Johnsen i VVS Eksperten i en pressemelding fredag.

Evalueringen i VVS Norden konkluderer med at de 2 alliansepartnerne har ulike tanker om hvordan man bør møte fremtiden, med de utfordringer man har i dagens VVS bransje. Ønsket om å rendyrke respektive kjedekonsepter med ulikt innhold fremgår også tydeligere i evalueringen av samarbeidet.

- Begge kjeder gleder seg til høstens forhandlinger i egen regi og ser frem til å møte alle våre partnere til gode forhandlinger med nye premisser.Konklusjonen er at VVS Norden samarbeidet har kommet til sin naturlige ende, for å imøtekomme våre samarbeidspartnere og medlemsbedrifter best mulig i tiden fremover, avslutter Olsen og Johnsen.