- Jeg hadde drevet med det samme i mange år, og over tid hadde det vokst seg fram et ønske om endring. Jeg så en utvikling mot at store prosjekter ble litt mer byråkratiske og vel mye toppstyrt fra en totalentreprenør. Når det skal detaljprosjekteres kommer man som VVS-rådgiver inn i prosjektet på sent tidspunkt med stramt budsjett – dette gir litt mindre spillerom og påvirkningskraft i valget av løsninger enn man gjerne kunne ønske.

Svennebrev som rørlegger

Grøsland tok svennebrev i rørleggerfaget som ung, og jobbet et halvt års til i faget innen han søkte seg til teknisk fagskole. Veien gikk videre til ingeniørstudier og derfra til sivilingeniørutdanning i Trondheim. Deretter fikk han jobb i Erichsen & Horgen, hvor han har tjenestegjort i 15 år – kun avbrutt av to år som prosjekt- og byggeleder hos Kåre Hagen AS. 

- Jeg har stortrivdes hos Erichsen & Horgen, men følte som sagt at det var på tide med nye utfordringer. Selv om jeg liker ventilasjonsdelen av bransjen godt også har jeg alltid hatt et hjerte for rørfaget. Og Armaturjonsson har et fantastisk produktspekter med kvalitetsprodukter som tiltalte meg. Jeg har alltid likt kvalitet, og det var jo også en av grunnene til at jeg begynte i Erichsen & Horgen i sin tid. Og det å begynne i Armaturjonsson er jo litt å søke seg tilbake mot rørfaget der jeg startet.  

Selv om Armaturjonsson av mange forbindes først og fremst med Sanipex, er selskapet så mye mer enn det, påpeker han. 

- Armaturjonsson har gjennomgående høy kvalitet og profesjonalisme i alt de foretar seg. En ting er hva de sier om seg selv og hva de står for, men det er jo helt sammenfallende med hvordan kundene og markedet oppfatter dem. Også det fasinerte meg og bidro til at jeg ville bli en del av denne kulturen.

Litt konservative

- Vi har ofte hørt leverandører klage på konsulentbransjen for å være veldig konservative i forhold til å slippe inn nye produkter og teknologi. Hva tenker du om det, som har sittet på den siden av bordet i mange år? 

- Ja, litt konservative kan man nok mene at vi har vært, men det har nok ikke handlet om motvilje. Det er nok heller en sunn konservatisme i forhold til nye produkter. De som kommer med et nytt produkt vil jo helst ha den inn i beskrivelsene så fort som mulig, men mange leverandører har veldig lite øye for helheten i hva rådgiveren skal levere. 

- Leverandøren er naturlig nok mest opptatt av å selge sitt produkt, og som rådgiver skal man være søkende etter nye løsninger. Men man må også se helhetsbilde i forhold til hva man har, og hva man får. Mange av de leverandørene som ser på rådgiverne som konservative, sammenligner som regel sitt produkt med et annet produkt uten å se på betingelsene rundt; hvor mye større kasse må det bygges, hvor mye mer branntetting vil det kreve, hvor mye mer isolasjon blir det behov for osv. 

- Så selv om selgerne kommer med ti argumenter for at deres produkt er bedre enn det man hadde fra før, så er det ikke dermed sagt at de har rett!

Må være bærekraftig

Grøsland trekker fram bærekraft og det grønne skiftet som argumenter på at det er viktig å være bevisst på produktenes egenskaper, opphav og historikk. 

- Jeg synes det fokuset både bransjen og verden har på bærekraft nå, er mye bedre og forhåpentligvis mer varig enn tidligere trender. Blant annet at det er viktig å vite hvilket CO2-fotavtrykk de enkelte produktene avsetter i klimaregnskapet. Der kommer for øvrig våre produkter som Blue Pipe og Green Pipe godt ut, og det har gitt oss litt ekstra vind i seilet. Det er ikke fordi vi har ramset opp 10 argumenter til konsulenter om hvorfor de bør benytte våre produkter, men fordi det har kommet krav som gjør at bransjen må velge noe annet enn det den har gjort før. 

Også dokumentasjon er et krav som er blitt stadig mer etterspurt. Og det igjen setter krav til leverandørene

- Ja, det er allerede store entreprenører i dag som ikke vil ha deg med på prosjekter hvis du ikke har EPD-er på plass eller kan frembringe det innen kort tid. Derfor har vi brukt masse ressurser på å få på plass dette på våre egne produkter, og er snart i mål. Dette er et område vi satser veldig mye på, nettopp fordi vi tror at det har en stor verdi i tiden framover.

Mer gjenbruk

Armaturjonsson er blant annet med i forskningsprosjektet Grønn VVS, og er den eneste norske leverandøren som er med i pionerprogrammet til Madaster - nettopp for å kunne være med som leverandør i prosjekter med høye miljøkrav. Madaster er et digitalt økosystem for materialoversikt i bygg koblet til norske produktsdatabaser. Her kartlegges materialer, verdi, sirkularitet og muligheter for gjenbruk.

- På sikt vil det bli mindre riving og mer demontering. Skal noe gjenbrukes, er man avhengig av en solid og detaljert dokumentasjon og historikk om hvilke produkter og deler som er brukt i bygget. Det tar nok en tid før den store gevinsten av dette kommer, men jeg er sikker på at den kommer veldig sterkt, og at det ikke er noen vei utenom. Jeg tror man som leverandør vil bli utelukket hvis du ikke har riktig dokumentasjon på plass og kan synliggjøre en form for gjenbruk eller sirkulær økonomi. 

- Vil det også føre til en utvikling i bransjen mot at konsulentene vil være mer åpne for å ta inn nye produkter og løsninger fra leverandører som har alt dette på stell? 

- Både ja og nei. De overordnede kavene til hvilke produkter og løsninger som skal benyttes av konsulenter og håndverkere i et prosjekt er jo gjerne gitt fra byggherrer, leietakere og andre. Det er altså ikke vi leverandører som bringer dette til bords i utgangpunktet. Det handler mer om at det er vi som må ha produkter som tilfredsstiller kravene som settes.  

- Bransjen kommer uansett til å velge gode produkter, og gode produkter handler også om å ha på plass EPD-er som over tid helt sikkert kommer til å utvikle seg i omfang og innhold. Har du dokumentasjon på to like produkter fra forskjellige produsenter, kan du enkelt sammenligne «epler med epler». Det tror jeg er et konkurransefortrinn på sikt. 

Er trygg på framtiden

Da vi ber Grøsland ta en kikk inn i krystallkule som teknisk sjef for Armaturjonsson, tegner han følgende bilde: 

- Jeg ser at vi møter framtiden med et produktsortimentet som er veldig godt og veldig riktig i forhold til det markedet til enhver tid etterspør. Vi har veldig solide og flotte leverandører i ryggen og at vi har et konkurransefortrinn på dokumentasjon. 

- Så tror jeg at prefabrikkering kommer til å bli mer benyttet, da det reduserer både byggetiden, svinnet og avfallshåndteringen på byggeplass. Jo kortere byggetiden skal være, desto mer må man få ferdig bygd, slik at det bare kan løftes på plass i bygget. Jeg ser bare den økende pågangen på vår prefabrikkavdeling i Sandefjord. Selv om det har tatt noe lenger tid enn vi håpet, er det nå kø på produksjonen. Jeg er ikke i tvil om at dette er framtiden. 

- I tillegg til at vi skreddersyr skap etter spesifikasjoner, har vi lagd et standardsortiment, som er hyllevare. Jeg tenker at ganske mange som ønsker kundetilpasset løsning kunne brukt standardsortiment, og på den måten redusert både kostnad og leveringstid. Om det er to ekstra kurser i et skap, er det ingen som stiller spørsmål ved.

Er stolt av historien

Armaturjonssons tekniske sjef trekker fram at selskapet har gjort en fantastisk innsats over lang tid med Sanipex, gjennom å tilpasse sortimentet til det norske markedet. 

- Skapløsningene er laget i Norge for å tilpasse systemet til kravene i norsk regelverk, og det foreligger Teknisk godkjenning. Jeg stolt av det arbeidet som er gjort og som har bidratt til at Sanipex er av de absolutt mest foretrukne rør-i-rør-systemene. 

- Jeg er veldig optimistisk i forhold til framtiden for Armaturjonsson, og er ikke i tvil om at jeg nå har havnet på rett hylle!