Det er navnet på konferansen PAM Norge AS nå inviterer til for tredje gang. VA-dagene er i ferd med å etableres som en årviss faglig møteplass for alle som er interessert i vann, avløp og infrastruktur. 
 
Noen hovedpunkter på programmet: 
Gjenbruk av masser i grøft - bærekraftig massehåndtering
Store VA-prosjekter - store dimensjoner
Tøffe tider – påvirker marked, forsyning og sikkerhet
 
Konferansen går av stabelen i uka rett etter påske – 12. og 13. april. Denne gang med enda større bredde i både tid og tema. De foregående VA-dagene var på én dag, men nå er programmet økt til to dager. 
 
– Vi åpner for påmelding fra 1. desember, og det meste av programmet er klart. Temaene er klare, og vi venter å ha de siste navnene på innledere klare innen jul. Vi har fått med oss dyktige og formidlingssterke innledere med solide kunnskaper på sine områder. Dette er et program vi er fryktelig stolte over å invitere folk til, sier salgsdirektør Roger Sønsteby i Saint-Gobain PAM Norge AS. 

VA-dagene 2023 – by PAM
Første dag av konferansen handler mye om masser og miljø, med gjenbruk og bærekraftig masseforvaltning som hovedspor. Konferansen åpner med presentasjon av en nyhet som kan få stor betydning for alle som prosjekterer og utfører VA-grøfter:
 
– Norconsult har på oppdrag fra PAM Norge tatt fram en modell for å visualisere mulighetene i gjenbruk av stedlige masser. Det kan potensielt gi store reduksjoner i både CO2-utslipp og kostnader. På VA-dagene skal dette verktøyet presenteres grundig, sier Sønsteby. 
 
– Når duktil-leverandøren PAM inviterer til VA-konferanse, da blir det vel mye snakk om støpejernsrør? 
 
– Nei, i svært liten grad. VA-dagene tar opp temaer som er aktuelle for alle som jobber med VA. Vi tar opp blant annet miljøvennlige anlegg, sikkerhet, markeds- og forsyningssituasjonen. Materialvalg bruker vi lite tid på, sier han. 

Masser, miljø og omfylling
To store kommuner skal dele sine erfaringer med konkrete tiltak for miljøvennlig masseforvaltning i prosjekter: 
 
Miljørådgiver Synne Sidenius i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vil dele av VAVs erfaringer med kravstilling til miljøvennlig massehåndtering, og hvilke resultater det har gitt. Hun vil også gi et innblikk i VAVs veileder for gjenbruk av stedlige masser. 
 
Prosjektdirektør Tore Gulli i Bærum kommune skal fortelle om Bærum Ressursbank, et markedssystem som gjør det enklere å utnytte overskuddsmasser lokalt. Enklere, tettere og smartere samarbeid mellom bransjeaktører gir gode forutsetninger for et effektivt marked. Resultat: Bedre utnyttelse av masser, mindre nyproduksjon, mer effektiv transport og mindre tomkjøring. 
 
Ulike rørmaterialer har ulike egenskaper, og tillater forskjellige omfyllingsmasser. 
 
Basal skal på VA-dagene vise et beregningsprogram som sammenligner kostnader ved forskjellig grøfteoppbygging og gjenbruk av masser i ettrørsgrøfter. 

Hele programmet og påmelding finner du her