– Med sirkulær økonomi mener vi at materialene i våre produkter skal ombrukes, og ikke bli avfall. Når vi gjenbruker metall, glass, plast, trevirke og tekstiler, blir behovet for å ta ut ressurser fra naturen mindre. En sirkulær økonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene, sier Hemsen. 
 
I Madasterplattformen får du materialpass for dine ulike produkter med beregnet sirkularitet - mulighet for ombruk-, toksisitet og karbonfotavtrykk. Denne informasjonen er av stor verdi for både nåværende og potensielle kunder. 
 
– Madaster er utviklet for å gi materialene en identitet som forenkler ombruk, forteller Marie Drange, administrerende direktør i Madaster Norge.  
 

Første produsent
Armaturjonsson er den første produsenten i Norge som inngår et pionersamarbeid med Madaster.  
 
– Gjennom mer enn 50 år i norsk byggebransje har vi ligget i tet når det gjelder å tilpasse våre produkter til skjerpede krav og regelverk. Dagens fokus på sirkularitet er en god utvikling, og vi vil bidra til å sette fart på omstillingen ved å tilby tall på sirkularitet og utslipp for våre produkter, sier Hemsen.  
 
Selskapet leverer produkter og systemer for distribusjon av all type trykksatt vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.  

Hemsen forteller at de ved å bruke Madaster vil de fortsette å befeste sin posisjon i markedet og bidra til en bærekraftig fremtid. 
 

Sporing av produkter forenkler ombruk  
Når man har miljøprodukterklæring, EPDer, på sine produkter så leser Madaster denne digitale informasjonen og beregner sirkulariteten og karbonfotavtrykket. Slik dokumenteres produktenes miljøpåvirkning og hvordan de overholder miljølovgivning. Produkter kan også spores slik at en vet når de bør skiftes ut, hvor de befinner seg i bygget, og om de kan ombrukes. 
 
– En EPD-miljørapport forteller livssyklushistorien til et produkt i en enkelt, omfattende rapport. EPD gir informasjon om et produkts innvirkning på miljøet, som global oppvarmings, smogdannelse, ozonnedbrytning og vannforurensning, forteller Drange. 
 
Hun peker på at mange kunder ser dette som en fordel. 

– Registrering av produkter og komponenter i Madasters digitale register muliggjør at produsenter kan spore og kjøpe tilbake varene sine. Slike sirkulære forretningsmodeller vil være viktige for fremtidig ressursforsyning og gi et konkurransefortrinn, forteller Drange.  
 

Fem prosent ombruk i 2025  
Armaturjonsson har vedtatt i sin strategi at i 2025 skal fem prosent av deres produkter være gjenbruk, eller produkter av gjenbrukte materialer.  
 
– Dette er et ambisiøst mål, men vi skal bære best på miljø, bærekraft og digitalisering. Da må vi være litt sultne på å finne folk og partnere som Madaster, som kan ta oss videre, sier Hemsen.  
 
– Vi vet at bad og kjøkken i dag varer gjennomsnittlig i 10-15 år, men rørene er laget for å vare i 50 år. Vi er opptatt av at holdbare produkter ombrukes, og vil se på hva vi kan gjøre for at rørleggeren skal bruke våre produkter etter at garantien har gått ut, påpeker han.  
 

Gir opplæring for å spre budskapet   
I samtalene med Madaster har Hemsen invitert alle produktsjefene og teknisk leder i selskapet.
– Vi skal være en bidragsyter inn i Madaster-plattformen slik at andre aktører enkelt kan generere materialpass med sirkularitet og karbonfotatrykket fra våre produkter. Det er da viktig at våre ansatte kjenner Madaster godt, understreker Hemsen.  
 

Applauderer hårete ambisjoner 
– Armaturjonsson er modig som setter seg så hårete mål for ombruk. Vi er glade for at de velger å samarbeide med oss for å ta de smarte materialvalgene og øke sirkulariteten. Det betyr mye for bransjen, sier Drange i Madaster.   
 
Hemsen understreker at ting vil se annerledes ut i 2035. Kanskje har vi en ombruksavdeling med 20-30 personer som demonterer og leverer produkter som hjelper oss å levere på ombruk. Endring av forretningsmodellene er et av nøkkelprinsippene for sirkulærøkonomi.

– Vi kan ikke vente på at de andre er klare. Vi er med for å ligge først i løypa, og da må vi kjøre vårt løp.

På bildet øverst i saken ser vi fra venstre:

Administrerende direktør Thorn Fredrik Hemsen og teknisk sjef Svein Ole Grøsland i Armaturjonsson, Marie Drange, administrerende direktør i Madaster Norge. Rekke to, Fredrik Henriksen, produktsjef sanitær, Armaturjonsson og Arnstein Skinnarland, teknisk leder i Madaster Norge. Rekke tre, Fra Armaturjonsson, produktsjef i varme- og vannbehandling, Petter deSousa Blyverket og logistikksjef Ole Fredrik Strøm. Bakerst, produktsjef kjøling/sprinkler, Arne Jeksrud.