Under pandemien har byggebransjen blitt stimulert, og det har vært svært stor aktivitet. Nå er imidlertid festen over. Det tvinger gjennom at bransjen endrer fokus, mener han. 

- Nybygg blir stoppet, og vi ser at folk tenker seg om både to og tre ganger før de pusser opp hjemmet eller rehabiliterer baderommene. Alle spådommer viser at kjøpekraften kommer til å gå vesentlig ned, og det kommer til å påvirke rørleggeren og risikoen om vi ikke har fokus på det som er viktig. 

Ørnebo er forundret over hvor mye energi mange aktører i verdikjeden legger på andre områder enn å skape reell merverdi og bidra til innovasjon. Nå er tiden overmoden til at man i større grad samhandler for å kunne imøtekomme framtidens krav til teknologi og vannskadesikkerhet, mener han. 

- Om få år vil forbrukerne etterspørre «snakkende baderom». Det er det vi alle i bransjen må strekke oss mot, ikke ha fokus på hvordan vi kan hente ut mest mulig midler fra hverandre.

Glem egne merkenavn

Grossistenes rolle har vært i fokus den siste tiden, både i forhold til hyppige prisøkninger og higen etter å tilby egne merkenavn. En logistikkpartner må drive med logistikk, er hans klare budskap. 

- Å drive med egne merkenavn for en grossist eller en kjede, kommer aldri til å skape innovasjon. Det vil være direkte ødeleggende, spesielt i tider hvor veksten er lav og prisene øker. Gjennom økte råvarepriser blir det dyrere å bygge, og vi ser nå at folk tenker seg om både en og to ganger før de igangsetter. Også omløpshastigheten på nye bygg, samt renovasjon og rehabilitering går tregere enn tidligere, og da er det viktigere enn noen gang at logistikkpartnerne har all fokus på å hjelpe produsentene til å levere produkter på riktig sted til riktig tid. 

- Grossistens verdi handler om å levere bærekraftig utvikling til VVS entreprenører og rørleggere. Og da må det være sånn at rørleggerne skal slippe å gå til grossisten for å hente varer. Grossisten må sørge for at varene ligger på stedet der arbeidet skal utføres. Det må grossistene prioritere, og som de kan ta betalt for, for det utgjør en effektiv verdi i seg selv for kunden.

I feil retning

Å hente pengene hos produsentene som trenger de midlene for å være konkurransedyktig gjennom forskning og utvikling, er feil vei å gå, fastslår han. 

- Når veksten avtar, så er det kun de kjente og sterke, etablerte merkevarene som kommer til å overleve. Å bruke ressurser på å etablere egne merkenavn, hvor risikoen er høy for at man etter hvert vil mangler deler, ha dårlig logistikk for reklamasjoner og dårlig overføring av kompetanse osv., kan umulig være veien å gå! 

- Ny, kostnadssparende aktivitet krever langsiktige investeringer, og de langsiktige investeringene får du ikke med å konkurrere med et selskap som har eksistert i 10 år – eller 100 år. Vi snakker om installasjonsprodukter som skal ha garantier, og det er sterke forskriftsmessige krav innen norsk byggeskikk. Det skal være god kvalitet. Åpenhetsloven kommer også til å kreve mye. Kommer du med et eget merkenavn på produkter som kommer fra Kina, så må du bruke enormt mye ressurser og kostnader for å dokumentere at produktene oppfyller alle kravene. Det kan aldri bli bærekraftig.  

- I tillegg må man være langt mer transparent enn i dag.  Enten så må man plusse på kostnadene på marginen sine og være tydelig på at de skal ha 5% eller 10% påslag og begrunne det – og ikke drive med kickback. Det samme som skjedde med IT-bransjen rundt 2000, kan fort skje også innen VVS.

Kjedenes rolle

- Men hva med kjedene, de søker vel også støtte, markedspakker osv. fra dere produsentene? 

- La meg si det slik; den tiden hvor vi hvor vi betaler for en «jaktlisens», den er over. Skal de få markedsstøtte, skal vi gjøre noe i fellesskap som er knyttet til de respektive aktivitetene og som har en avkastningsgrad. Vi skal se resultater! 

- Kjedene må være et markedsvindu som sørger for kompetansehevning.. De skal åpne opp dørene slik at produsentene får direkte tilgang til den enkelte installatøren der ute. Alt det andre, med egne merkekonsepter eller egne profiler, har ingen relativ verdi. Alle må finne sin rolle og være tydelig på å kommunisere den. 

- Det vi trenger som produsent er kjeder som er flinke til å sørge for at vi kan komme inn og kan fortelle rørleggeren hva som er nytt,  måten man installerer på, hva som er viktig for å oppfylle våtromskravene osv. Vi har noen kjeder som har skjønt det.

Et viktig samlingspunkt

- Når det gjelder sluk, er det kanskje det mest sårbare stedet på et baderom, og derfor mest lønnsomme å gjøre riktig første gang. Og det er kun produsentene som kan fortelle den historien. Så rollen til kjedene med å bygge opp sine egne profiler ut i fra at de skal skape merverdi, som ligger utenfor det å gjøre rørlegger kompetent, har i beste fall en begrenset effekt. 

- Men når det er sagt, så er det samlingspunktet kjedene utgjør, viktig, legger han til. 

- Hvis de kan samle mange rørleggere på et sted hvor produsentene får tilgang til å fortelle sine historier, så har det en stor verdi for oss. Vi produsentene elsker konkurranse, men vi skal konkurrere på å ha de beste produktene. Vi skal ikke konkurrere på å ha de beste markedsføringspakkene for grossistene og kjedene.

Produkter som samhandler

- Hva tenker du er produsentenes viktigste rolle i årene framover? 

- Sett fra vår side er rørleggerens store utfordring er samhandling med andre fagområder; som tømrere, membranleggere og murere, så er produsentenes største utfordringen å sørge for at produktene samhandler med komplementære produkter, sier han. 

- Fremtidens sluk må ha et filter som sørger for at sisternen på toalettet er blitt fylt opp. Vi må ha sluk som passer designmessig til dusjkabinett og til dusjen, men også som er forberedt på fremtidens smarte bad. 

- Det handler om at produsentene må finne sin rolle, og hvor vi samhandler. Vi har standard kvalitetsprodukter, vi har komplementære produkter, rørsystemene skal fungere sammen og som skal være enkelt å kunne montere. Når vi klarer å levere det, og vi klarer å levere kompetansen ut, via grossister og kjeder, så har vi en sunn, innovativ og bærekraftig utvikling i denne bransjen. Det bør være førsteprioritet. Alle andre initiativ for å forsøke skape merverdi må være sekundært.

Sensorteknologi

Dette samspillet er viktigere enn noen gang, og for vår del i Purus, så er det sensorteknologi vi må forske på, slik at vi har gode løsninger som digitalt kan måle og avdekke eventuell lekkasje. Skal vi lykkes med det, må vi snakke med nettleverandører og IT-bransjen. Samtidig skal produktet snakke med sensorteknologi på andre produkter. 

- Vi går en spennende tid i møte, hvor det skjer ekstremt mye. Men skal vi henge med, krever det både ressurser og tid til å fokuserer på innovasjon framfor å ha fokus på å være med på andres produkter og tjenester, som har en mye mindre bærekraftig verdi!