På bildet øverst i saken ser vi de ferske rørleggermesterne. Foran fra venstre Elizabeth Hartmann; Mesterbrevnemnda; Hans-Erik Fossum, Fossum & Kristiansen;Joakim Paulsen, Rørlegger Tommy Paulsen & Sønner;Frode Behn, 2 Rørleggere, Kristian Andersen, Ask VVS og oldermann Knut Jensen. Bak fra venstre Kasper Juul, Juuls Rørservice; Sebastian Gjerberg Aakerman, Ask VVS, Birger Sturtzel, Juuls Rørservice; Vegard Bekken, WSP Norge. Stian Gabrielsen, fra Comfort Bryn, er også ferdig utdannet mester i dette kullet, men kunne ikke være til stede under utdelingen.  

Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Knut Jensen, åpnet med å gratulere de nye mesterne med mesterbrevet, og påpekte at de kan være stolte av det betydelige arbeidet de har lagt ned for å kunne kalle seg rørleggermestere. Nå har dere det synlige beviset på at dere er rørleggermestere. 
- Oslo Rørleggerlaug er at av de mest aktive og største laugene i Norge, og selv om mange til daglig er konkurrenter, er vi gode kamerater i lauget, og opprettholder gode tradisjoner som ved å hedre de nye rørleggermesterne. Alle har forskjellig mål med å ta mesterbrevet, men felles for alle er at de skal bringe faget videre med kunnskap og erfaring. Selv en rørleggermester blir aldri utlært, og det å hente erfaring og kunnskap gjennom laugets medlemmer er en viktig mulighet alle har, poengterte han. 

Mesterbrevnemda
For Mesterbrevnemda stilte denne gangen kommunikasjonssjef Elisabeth Hartmann.

Hun gratulerte alle mesterne med deres mesterbrev og poengtere at mesterbrevet synliggjør sammenhengen og forståelsen mellom teori og praksis. Disse lederkvalifikasjonene må gjøres mer kjent, mente hun. Hartmann var også opptatt av at mesterbrevtittelen misbrukes, og det var viktig at dette ble rapport inn til nemda, hvis man oppdaget slike tilfeller. Hun understreket til slutt at det viktigste for de nye mesterne er å fortsette å søke kunnskap og erfaring..Hun roset også rørleggerbedriftene for at de var flinke til å ta inn lærlinger. 


OHIF
Rørleggermesterne fikk også mange godord og gratulasjoner fra kommunikasjonssjef Hilde Bergh i Oslo Håndverks- og Industriforening  (OHIF).som er Norges eldste næringsorganisasjon. Siden 1838 har foreningen arbeidet for å ivareta kvaliteten i fagopplæringen, fremme håndverkernes fagkompetanse og styrke deres posisjon i samfunnet. .Bergh fortalte litt om historien til foreningen, og om den flotte laugsalen selve utdelingen foregår. Hun fremhvet spesielt rørleggerne og lauget for deres aktive og synlige tilstedeværelse i indusforeningens lokaller i Oslo. 

Daglig leder Jens Løvås i Rørentreprenørene Norge ,Oslo & Omegn påpekte ovenfor VVSforum at han synes det er svært hyggelig at så mange i Oslo ønsker å videreutdanne seg i faget. Det er viktig å ha høy kompetanse i bedriftene for å sikre sunn drift, og gode seriøse rørleggerbedrifter. 

Det var Jens Løvås, og kommunikajsjonsjef Elisabeth Hartmann som stod for utdelingen av Mesterbrevene.