Da selskapene fusjonerte, hadde de til sammen 35 ansatte og en omsetning på 50 millioner kroner. I år vil FLOW Trøndelag VVS trolig runde 160 millioner kroner, selskapet har 62 ansatte og kan vise til en ordrereserve på 200 millioner kroner! 

Daglig leder Greif Sæther, prosjektleder Jonny Bech, drifts- og vedlikeholdssjef Frode Helmersen og salgs- og markedssjef Håvard Hildrum, er alle begeistret, men samtidig ydmyke i forhold til hva de har fått til.
- Vi har blitt stadig bedre og mer profesjonelle på alle områder; både innen prosjekt og drift og vedlikehold. Det omfatter mer effektiv produksjon, økt kostnadsbevissthet, fokus på digitalisering og dokumentasjon av arbeidshverdagen i alle ledd, samt sterk fagkompetanse i eget hus. I sum bidrar det at vi gjør jobben riktig første gang og skaper og sikrer varige verdier for våre kunder, trekker de fram som de store linjene.

Har vært gjennom en utfordrende tid

De kan med god grunn være både fornøyde og stolte over at alle piler nå peker steilt oppover. Men innrømmer samtidig at de også merket på kroppen den turbulent perioden markedet har vært gjennom med koronarestriksjoner, leveringsutfordringer, sterk lønns- og prisvekst, en svekket norsk krone osv. 

- Ja, også vi har tapt penger på prosjekter fordi kontraktene ble skrevet en god stund før koronaen rammet landet. Det vi lærte, var at vi ikke skal signere kontrakt uten å ta forbehold for lønns- og prisstigning. For rørleggerbransjen, snakker vi om en lønns- og prisvekst på rundt 10 prosent i løpet av de siste to årene. Det er klart det svir veldig om det ikke er tatt forbehold om det ved kontraktsinngåelse på prosjekter som varer over flere år. Heldigvis styrket den norske krona seg igjen, ellers hadde det vært enda tøffere, sier prosjektleder Jonny Bech. 

- Nå har både vi og hele bransjen innsett at det er uaktuelt å skrive kontrakt med faste prisstigninger basert på historiske tall.

Har blitt mer prisbevisste

I en tid med formidable prisøkninger og leveringsutfordringer, har prosjektavdelingen til FLOW Trøndelag VVS vært bevisst på å finne produkter med andre råvarer som ikke har vært så pris- og leveringsutsatt, eksempelvis som stål. I stedet har de valgt å gå over til miljøvennlig produkter som ikke har hatt de store prisstigningene og som gir større forutsigbarhet. 

Prisgaloppen har ført til at enkelte etablerte leverandører har brukt det som et påskudd til å sette opp prisene på egne produkter for å øke marginene, mens andre har brukt den som en mulighet til å komme inn i markedet. De ønskes velkommen av FLOW Trøndelag VVS. 

- Det er nye aktører i markedet som spesialiserer seg, spesielt på varmesiden. Og vi er åpne for å gå i dialog med dem dersom produktene tilfredsstiller funksjonskravene og har høy kvalitet. Vi må velge produkter og samarbeidspartnere som gjør oss konkurransedyktig i markedet, sier daglig leder Greif Sæther.  

Han anslår at selskapet tidligere har handlet 95 prosent av varene gjennom grossist, men som følge av prisgaloppen må de nå tenke annerledes og nytt fremover. 

- Vi merker oss jo selvsagt at grossistene er raske til å sette prisene opp, men langt fra like ivrige når prisene i markedet synker igjen. Det er kanskje ikke så smart i lengden, minner han om. 

- Vi tar fortsatt ut mye gjennom grossistleddet, men mye mer fra direkteleverandører enn tidligere. Om vi får kjøpt produkter uten fordyrende mellomledd, må vi selvsagt vurdere det, sier han.

Avdelinger i sterk vekst

Siden koronapandemien ble avblåst, har de ikke sett seg tilbake - og har nå en større fart framover enn noen gang. Av ferdigstilte prosjekter så langt i 2022, kan vi nevne følgende: 

* Varig Orkla arena
* Porsche senter Trondheim
* Nidar fabrikker Belbuan Lagerbygg
* Industriveien 59 Medisinsk lager
* Hårstad Minde 
* Skaun brannstasjon
* Frøya Helsetun
* Bo Persaunet Leiligheter

Også de mange pågående oppdragene spenner vidt, og favner bygg som skole, en rekke leilighetsbygg, kjøpesenter, næringsbygg og barnehage. 

Prosjektavdelingen har i dag 5 prosjektledere og 30 ansatte som er utførene ute på byggeplass, og benytter kun  
egne ansatte som anleggsledere. 

Nettopp å skape en god bedriftskultur hvor de ansatte trives og får utviklet seg faglig, har vært høyt oppe på agendaen siden fusjonen. 

- Ja, det er humankapitalen som er den største suksessfaktoren vår. Derfor har vi en bevisst kompetansematrise og et stort fokus på videreutdanning og kompetanseheving for alle ansatte – gjerne sammen med leverandørene, påpeker Sæther.  

- Som et ledd i å skape høy trivsel, har vi jevnlig sosiale treff. Og hvert år arrangerer vi i slutten av august «FLOW Games»; en familiedag med ulike aktiviteter og konkurranser og festmiddag. Vi setter stor pris på våre ansatte, og ønsker å vise det ved å gi noe tilbake.

Prefab og bruk av underentreprenører

For å dempe risikoen og få en effektiv produksjon, benytter FLOW Trøndelag mer og mer prefabrikkerte løsninger der det er mulig. I tillegg er de bevisste på å bruke underentreprenører på områder hvor de selv ikke har spisskompetanse – som prosjektering og delvis på utførelse for sprinkler og isolering. 

- Vi driver i et fag som spenner veldig bredt, fra grove VA-prosjekter til den fineste automatikk. Vi konsentrerer oss derfor om det vi er gode på og tjener penger på, og setter bort andre delområder til andre som er flinkere til å utføre, forteller Bech. 

Han trekker også fram at de tidligere brukte altfor mye tid på å skru varmesentraler i tekniske rom, mens de nå bestiller en løsningen ferdig på fabrikk som bare kan skyves på plass. En øvelse som krever god planlegging og prosjektering. 

- Nå er det slutt å snakke om montasje, nå er det produksjon det handler om i firmaet! 

 Prosjektlederen understreker at dette betinger et velfungerende samspill med gode samarbeidspartnere. 

- Når vi starter på et prosjekt, tenker vi alltid på hvordan vi kan sette opp varmesentralen slik at mest mulig kan prefabrikkeres. Det skjer i et samspill mellom rådgiver, produsent og oss. Det er ikke bare å tegne løsningen og sende ut en bestilling, da er risikoen høy for at det ikke blir bra. 

- Og med gode samarbeidspartnere på leverandør- og konsulentsiden, vil også kundene våre føle trygghet i at de får et godt sluttprodukt – som igjen bidrar til at de vil utvikle samarbeidet med oss, skyter Frode Helmersen inn, som har ansvaret for drift og vedlikehold. 

- I en tid hvor det er knapphet på hender i bransjen, er det viktigere enn noen gang å finne gode løsninger som gjør at vi kan levere mer uten å måtte være avhengig av flere ansatte. Vi bruker heller mer penger på produksjon for å få gjennomført prosjektene slik vi ønsker.  

- Ved at vi har systemer og kompetente folk som gjør at vi klarer å følge opp på god måte, bygger vi tillit. Tillit er noe du må gjøre deg fortjent til ved å prestere over tid.

Nøkkelen er god planlegging

Sæther minner om at det ikke er problemer å få vekst på prosjekter, men at utfordringen ligger nettopp i å få lønnsomhet i dem. 

- Det krever god planlegg og god struktur, og ikke minst må vi tenke logistikk gjennom hele prosessen. Det har vi satt veldig fokus på gjennom mange år, og vi må jo kunne si at vi har lyktes i vår langsiktige tankegang.

Også Bech trekker fram at nøkkelen ligger i produksjon og gjennomføringsdyktighet. 

-  Alle taper penger på ineffektiv produksjon, derfor bruker vi nå mer ressurser på prosjektering enn på produksjon, fordi det er der kunsten å tjene penger ligger. Det er billigere å tegne et rørstrekk på 100 meter enn å måtte legge det på nytt, sier han illustrativt. 

- Det viktigste innkjøpet i et prosjekt er vedkommende som skal prosjektere/tegne, som legger premissene for en effektiv produksjon. Litt av suksessformelen, er at vi har faste folk vi kjenner og de kjenner oss. De vet hvordan vi vil ha det og vi vet hva vi får. Samtidig lærer vi litt hele tiden hvordan ting kan gjøres enda bedre neste gang. 

- Og som sagt bruker vi de gode produktene som gjør prosjektet mest mulig montasjevennlig og hverdagen enkel for de ansatte, da det er på forbrukte timer vi bruker mest penger ut og inn. Men vi er klar over at vi jobber i en konservativ bransje, og at vi må overbevise kundene om at det finnes andre typer produkter som er like sikre som det de «alltid» har benyttet.  

Salgs- og markedssjef Håvard Hildrum opplyser at de har en volumøkning på 75 prosent hittil i år i forhold til fjoråret uten å måtte øke personalkostnadene vesentlig. Et bevis på at de tenker annerledes enn sine konkurrenter. 

De påpeker samtidig at ytterligere vekst naturlig nok avhenger av tilsig av fagkompetanse, og har et mål om å ansette 5-10 ansatte i året. De fleste rekrutteres fra egne lærlinger. 

- Vi har 15% lærling-andel i selskapet. Målet er at alle ferdigutdannede lærlinger fortsetter i bedriften.

Store på drift og vedlikehold

En annen betydelig suksessfaktor, er FLOW Trøndelag VVS sin satsing på drift og vedlikehold. Gjennom konseptet «FLOW Signatur» setter de planlagt vedlikehold i system og tilbyr total drift og vedlikehold av tekniske installasjoner innen rør, klima og elektro. Kundene kan inngå serviceavtale for ett fag eller på tvers av de nevnte fagene.
- Vi slipper aldri et prosjekt uten at «Drift og vedlikehold» har hatt dialog med byggherre – og helst signert kontrakt. Det gir oss naturligvis ytterligere fortjeneste over tid. Men samtidig er det en stor fordel for byggherren, da det er vi som kjenner bygget og de tekniske løsningene best og kan tilføre mest på drift og vedlikehold. Vi har service- og rammeavtaler på flere millioner kroner som ruller og går hvert år, som gir stor forutsigbarhet, sier Sæther. 

Flow signatur kjennetegnes ved at konseptet er konkret og lett å forholde seg til for kundene. 

- Det er lite tekniske beskrivelser, men vi gir en pris på hva det vil koste når eksempelvis en pumpe må påregnes å skiftes. Slikt er lett å forholde seg til. Alle produkter som skal skiftes ut fram i tid baker vi inn i tilbudet i tillegg til de generelle vedlikeholdet, slik at kunden kan legge kostnaden inn i egne budsjetter, forklarer avdelingsleder Frode Helmersen. 

Det er foreløpig tre personer i bedriften som er dedikert FLOW Signatur, og som jobber fast med drift og vedlikehold, med fokus på varme og sprinkler. De har fjernvarmesertifisering gjennom Statkraft, har FG-godkjenning for sprinkler/slokkeanlegg i bedrift, er F-gass-sertifisert, har sprinklergodkjenning og er både prosjekterende, utførende og kontrollerende.

- Hovedfokuset ligger på B2B-markedet, hvor vi bidrar til mer energibesparende løsninger for kundene. Det vil si varme, kjøling, steam og optimalisering av gamle anlegg. Gjennom bred kompetanse på det utførende ledd har vi opparbeidet en stor kundeportefølje. 

Jobber for et mer bærekraftig samfunn

I tillegg til å skape en lønnsomt og trygg arbeidskultur i egen bedrift og skape varige verdier for sine kunder, tar også FLOW Trøndelag ansvar for et mer bærekraftig samfunn, da selskapet benytter miljøstandarden ISO 14001:2015. Gjennom etterlevelse av ledelsesstandarden ISO 9001:2015, sikrer de blant annet effektive og kvalitetssikrede kundeleveranser, rutiner og mål for et utviklende arbeidsmiljø og innkjøp fra seriøse grossister og leverandører. 

I praksis vil det si at de har rutiner for å tilby kundeløsninger med lavt ressursforbruk og lav klimapåvirkning, de har miljøstasjon for avfallshåndtering i eget hus – og ikke minst fokus på å redusere CO2-utslipp ved at 80 prosent av bilparken er elektrisk, samt omfattende bruk av prefabrikkering, netthandel og elektronisk samhandling. 

Selskapet bidrar på denne måten til FNs bærekraftsmål både gjennom sin egen drift, og langsiktig gjennom at kunden får driftsløsninger med lavt ressursbruk og lav klimapåvirkning. 

- Ved at kundene får et bedre klimaregnskap ved å bruke oss, bidrar til at de selv blir enda mer konkurransedyktig, påpeker de. 

En bedrift i flytsonen

- I sum ser vi resultatet av mange års målrettet arbeid, med vekst både i omsetning og antall ansatte. I år har vi tatt enormt store steg ved at vi får de rette prosjektene og at drift- og vedlikeholdsavdelingen virkelig er i flytsonen. Og ikke minst at vi har en strømlinjeformet organisasjon med klare planer og instrukser om hva som skal gjøres, oppsummerer salgs- og markedssjef Håvard Hildrum.

- Vi gleder oss veldig til fortsettelsen!