Det var med andre ord en matnyttig meny Rørentreprenørene Norges Oslo og omegn-avdeling kunne friste med i sitt høstseminar på Hurdalsjøen Hotell, og som tiltrakk seg stor interesse. 

- Ja, vi hadde 77 deltagere, som ga svært gode tilbakemeldinger både på programmet og de sosiale innslagene, forteller Løvås. 

Seminaret har vært en tradisjon helt tilbake til 2013, og går vanligvis av stabelen i januar hvert år på Thorbjørnrud Hotel på Jevnaker. Men på grunn av pandemien, har det blitt forandringer. Tanken er at det allerede i 2023 skal arrangeres i januar igjen. 

Nytt av året, var at det også var invitert deltakere fra Romerike og Østfold, i tilligg til medlemsbedrifter fra Oslo-regionen.

Saken fortsetter under bildet:
Hurdalsjøenseminaret .jpg

Tettpakket program

Etter at Arild Jahren og Jens Løvås hadde ønsket velkommen og informert om programmet, fikk deltagerne en status fra Marianne Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge Rørentreprenørene Norge, og hvordan de jobber for å legge til rette for rørleggerne på best mulig måte. 

Deretter overtok BNL-advokatene Anita Hegg og Bibbi Moen Drange, med fokus på hva tariffavtale innebærer av plikter og rettigheter, samt litt om årets lønnsoppgjør.  Også et annet, svært bransjeaktuelt tema ble behørig omtalt; nemlig hva de nye innleiereglene betyr i praksis.   

Aksel Stumpf, fra HELP forsikring pratet om kontraktsrett, basert på erfaringer fra saker i rettssystemet, samt hva endringene i avhendingsloven krever av dokumentasjon.  

Oddgeir Tobiassen og Henrik Berg-Olsen fra Rørentreprenørene Norge tok blant annet for seg Rørhåndboka, hvor brukervennlighet har stått i sentrum for de omfattende omstruktureringene som er gjort, og som har fått ny app og nettside. De kom også innom den nye sprinklerutdanningen som straks er klar.

Torsdagen ble avrundet med underholdning før felles middag.

Ny bransjenorm

Fredag startet med en presentasjon av den nye utdanningsløpet på Fagskolen VEA i Moelv som tar for seg overvannshåndtering og sirkulærdisponering av vann, ved Martin Andersen, VVS & Miljø AS og Grethe Bøhn Busterud, VEA. 

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere. Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag utnyttes i liten grad. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, det vil si å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et økende krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Deretter overtok Oddgeir Tobiassen podiet og orienterte om byggekvalitetsutvalget og status for sentral godkjenning. 
Som mange sikkert husker, foreslo utvalget i sin rapport store endringer blant annet innenfor ansvarsrettsystemet i byggenæringen. Blant annet at alt ansvar i byggeprosessen plasseres hos tiltakshaver og at ansvarsrettsystemet Sentral godkjenning avvikles. Videre ble det foreslått at kvalifikasjoner knyttes til person og ikke foretaket.

Det faglige innholdet ble avrundet med fokus på ny bransjenorm for føringer for vanninstallasjoner i bygg, ved Henrik Berg-Olsen, Rørentreprenørene Norge. Her er det nemlig en ny bransjestandard på trappene. Nettopp føringsveier for vanninstallasjoner i bygg og vannskadesikkerhet har vært mye omtalt i media den siste tiden, og var dermed et svært aktuelt tema. 

 - Alt i alt en veldig vellykket samling. Hotell er booket og vi satser på nytt seminar i januar, slik vi pleier, fastslår Løvås.