Det har vært store utskiftninger i Fagrådet for våtrom det siste året: Ute er Cato Karlsen og Bjørn Grimsrud, inn er kommet Vidar Hellstrand og Bjørnar Hansen.

Vidar tok over etter Cato som daglig leder fra januar i år, mens Bjørnar startet som fagsjef 1. august. 
-
Jeg kjenner godt til karene som har vært her tidligere og jeg er veldig glad for å være i gang for fullt. Jeg har mange meninger om rør og våtrom, og VVS-faget generelt, sier Bjørnar Hansen til VVSforum. 

Den utadvendte 50-åringen har svennebrev som rørlegger med tilleggsutdanning fra teknisk fagskole. I tillegg til flere års erfaring som rørlegger, har han de siste 20 årene jobbet i OBOS Prosjekt sammen med FFVs daglige leder Vidar Hellstrand. 

I OBOS Prosjekt har Bjørnar blant annet jobbet med flere av selskapets byggeprosjekter. Både som prosjektleder for nyboligprosjekter og store rehabiliterings-jobber, og fulgt opp alle fag innen rør og våtrom. I tillegg har han masse erfaring fra varmeanlegg.

Med andre ord: Det er en tung erfaren kar som bransjen nå skal få gleden av!

- Jeg har lenge vært på byggherresiden, og gleder meg til å påvirke på en annen måte enn jeg har hatt mulighet til tidligere. Jeg har jobbet mye tverrfaglig, sier Hansen engasjert. 

- Hvilke temaer brenner du for, Hansen?
-  Det er mange ting, men jeg ønsker å sette mer søkelys på håndverkerens bruk av dokumentasjon: Min erfaring er at mange bedrifter, liten eller stor, slurver med dokumentasjonen. Det er viktig at rørleggeren har et KS-system som fungerer og at den brukes for det den er verdt. I tillegg ønsker jeg å bruke mer tid på temaet innvendig rehabilitering og baderomskabiner – og sjaktproblematikk i nybygg som er knyttet opp mot våtrom. Videre ser jeg et behov for å styrke anvisninger som tar for seg våtrom med flere forskjellige overflatesystemer, samt lage detaljer som tar for grensesnittet mellom nytt og gammelt i eksisterende bygg. Det er lite om dette i Våtromsnormen, og her er det et stykke arbeid som må gjøres. Jeg gleder meg!

Ifølge FFVs nye fagsjef er rundt 90 prosent av alle bad som er bygget i regi av OBOS de siste ti årene vært kabiner. Han var selv med å montere kabiner på Oslo Plaza på slutten av 80-tallet. 

- Vi vet for lite om rehabilitering av baderomskabiner, og det er ingen som har tatt skikkelig tak
i dette. Problemer kan og vil oppstå i kabiner – og spørsmålet er hvordan en skal rehabilitere kabiner når den tid kommer. Dette er veldig interessant, sier Bjørnar Hansen.