Håndverkerklagenemda ble etablert i 2017, og er et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og fem bransjeforeninger, deriblant Rørentreprenørene Norge. Håndverkeren må være medlem i en av foreningene for at tvisten kan behandles.

- Trafikken har vært stabil jevn de siste årene. Vi hadde 10 saker til behandling i fjor, men avviste 49. Disse sakene mot ikke-medlemsbedrifter har vi ikke mandat til å behandle og blir henvist til Forbrukerrådet/Forbrukertilsynet. Mange har ikke fått med seg at håndverkeren må være medlem i en av foreningene, og i vårt tilfelle, Rørentreprenørene, for at saken kan behandles, sier Trond Martinussen til VVSforum.
 

Trygg tjeneste for medlemmene

57-åringen er advokat, og jobber til daglig hos Rørentreprenørene og er også sekretær/nemndsmedlem som behandler saker i Håndverkerklagenemda. Han understreker at klagebehandlingen i Håndverkerklagenemda er en gratis tjeneste, og normert behandlingstid på inntil 90 dager. I tillegg er Håndverkerklagenemnda besatt med kompetente fagfolk. 

- For medlemmer av Rørentreprenørene er dette en tjeneste som gir trygghet mot forbrukeren, det borger for kvalitet, sier advokaten. 
Ifølge Martinussen er de vanligste klagene knyttet til klager på pris og medgått tid og den totale regningen, betaling for reisetid, og på dårlig utførelse. I tillegg uklarheter i forhold til muntlig inngåtte avtaler, ofte om det er avtalt oppgjør etter medgått tid, om det er gitt et prisoverslag eller om det er avtalt fast pris. Tvisten må overstige kroner 5000 for at den skal bli behandlet. 

9 av 10 godtar nemdas konklusjon

Det er kun skriftlig behandling som gjelder, og det gjennomføres ingen befaringer. Er faktum og saken for uoversiktlig, avvises saken. 

- Mange forbrukere er kanskje ikke innforstått med at en skal betale for håndverkernes reisetid til og fra arbeidsstedet. Det er også ofte diskusjon i etterkant om at håndverker har tatt med seg og fakturert også for lærling. Noen forbrukere får medhold på klagene, og dette tar rørleggerbedriftene til følge. Andre ganger gis det delvis eller helt medhold. 9 av 10 godtar nemdas konklusjon selv om det ikke går deres vei, forteller Martinussen, som legger til at mange av klagene er godt dokumentert. 

I det siste har det vært en overvekt av saker som omhandler elektrikere. 

- Det er tilfeldig. Jeg vil råde alle håndverkere til å bli flinkere til å bekrefte avtaler skriftlig. Da forebygger en diskusjoner og eventuelle reklamasjoner, sier advokat Martinussen.