Det er Rønvikfjellet Invest, som eies av AB Invest (Anders og Arthur Buchardt), som er byggherre for det nye hotellet som skal bygges på Rønvikfjellet i Bodø.

Nybygget vil være på rundt 10.000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, som i stor grad skal oppføres i limtre og massivtre. Bygget skal inneholde blant annet 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter i tilknytning til hotellet. 

– Dette blir kanskje verdens største hotell i tre, har Arthur Buchardt uttalt til Avisa Nordland.

I følge bygg.no ser assisterende prosjektleder Lars Øygarden i HENT frem mot å komme i gang med hotellprosjektet, som skal bygges på et av Bodøs mest populære turmål.

– Dette er et kjempespennende prosjekt for både HENT sin lokalavdeling og for Bodø som by, sier Øygarden til bygg.no.
– Vi vil i stor grad benytte oss av lokale leverandører og underentreprenører.

Han legger ikke skjul på at det vil bli en hektisk byggeperiode frem til planlagt ferdigstillelse våren 2024.
– Her gjelder det å utnytte tiden godt. Rønvikfjellet er utsatt for mye vind- og vær og det vil påvirke fremdriften, ikke minst med tanke på bruk av kran. Det er også en ganske utfordrende adkomstvei til byggeplassen, forteller Øygarden.

HENT setter i gang grunnarbeider på tomta i august og betongarbeidene skal etter planen starte i september/oktober. 


Signalbygg
Arthur Buchardt forteller til Avisa Nordland at det å bygge i tre er svar på alle politikere sin oppfordring om å ta del i det grønne skiftet.
– Dette vil bli et signalbygg som setter Bodø på miljøkartet. Det blir et forbildeprosjekt for «ny by», sa Buchardt til avisen i slutten av mai.

Det er KB Arkitekter som har tegnet hotellbygget.