Bransjen mangler opplæringskontor
Kulde- og varmepumpeteknikkfaget har historisk sett vært et av fagene hvor mange bedrifter er såkalte selvstendige lærebedrifter. Mangelen på et eget opplæringskontor for bransjen har også gjort at mange har samarbeidet med opplæringskontor for andre fag. Dette samarbeidet har i mange tilfeller fungert bra, men det har manglet et godt faglig tilbud til lærlingene.

– Med opprettelsen av det nye fagbrevet innen ventilasjonsteknikk har behovet for et eget opplæringskontor for bransjen blitt enda tydeligere, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

– Mange i bransjen forteller meg at de sårt savner at bransjen har sitt eget opplæringskontor. Jeg ønsker å opprette et opplæringskontor som sørger for at lærlingene får den faglige kompetansen bransjen trenger ved endt læretid, sier Thomas Bergersen, fremtidig daglig leder av opplæringskontoret.

Styret ved stiftelse av opplæringskontoret
Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse i være med i opplæringskontoret. Det ble 30. juni avholdt et møte mellom noen av interessentene hvor følgende valgte å stille til styret ved stiftelse av opplæringskontoret.

Espen Rønning, VKE, styreleder
Kristoffer Borge, CoolTeam AS
Henning Friis, Luftkvalitet AS
Einar Gulbrandsen, Norsk Varmepumpeforening
Erik Hoksrød, Kelvin AS
Sindre Olsen, Therma Industri AS
Maria Helen Larsen Reinnel, EPTEC Energi AS
Stig Uthushagen, GK Norge AS

Styret vil sitte til opplæringskontoret har hatt sitt første årsmøte. Thomas Bergersen vil få rollen som daglig leder for opplæringskontoret.

Kulvent – Opplæringskontoret for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk
Fagene som opplæringskontoret skal jobbe for har jo fått et ganske langt navn, det ble derfor bestemt at opplæringskontoret skal få navnet Kulvent. VKE har allerede registrert og opprettet en nettside på dette domenet, som lett kan overføres til det nye opplæringskontoret.

Selve stiftelsen av organisasjonen vil skje i løpet av sommeren, og det er håp om at det blir drift på opplæringskontoret fra august 2022. Opplæringskontoret vil fortløpende søke om å bli godkjent i alle fylkeskommunene, men i oppstarten vil det søkes om å bli godkjent i Innlandet, Viken og Oslo. Men bedrifter fra hele landet er velkomne til å melde seg inn i opplæringskontoret.

– VKE tror bransjen er klar for sitt eget opplæringskontor og tror oppslutningen vil bli veldig god. Dette blir et løft for hele fagopplæringen i bransjen, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE.

Dersom noen bedrifter er interessert i mer informasjon eller i å melde seg inn bes de ta kontakt med daglig leder Thomas Bergersen eller styreleder Espen Rønning.