- Elise har hatt en nøkkelposisjon i selskapet hele tiden. Hun kjenner selskapets strategier og selskapets produkter. Dette, i tillegg til hennes arbeidskapasitet og gode
lederegenskaper, gjør henne til et klart ledervalg for styret, sier Anders Almestad, interim daglig leder i rørleggerkjeden VB.

B Smart er selskapet som drifter kvalitetssikringssystemet Dextro. Verktøyet er en medlemsfordel for bedrifter i Rørleggerkjeden VB, VVS Norge og Instalco. B Smart har syv ansatte og er eid av Rørleggerkjeden VB og VVS Norge.

- Vi leverer et komplett HMSK-system med faglig innhold som blir kontinuerlig vedlikeholdt. Innholdet handler om både ledelse og utførelse. Vi bistår bedriftene i sentrale godkjenningsprosesser, søknadsprosesser, ved tilsyn fra arbeidstilsynet og andre aspekter ved det å drive bedriften. De som bruker Dextro har en støtte og sparringspartner på kvalitetssikring av egen bedrift, sier Støle.

Elise Støle har vært med på å utvikle systemet helt fra starten. Hun begynte, sammen med fagpersonell, med bygging av innhold for utførende rørlegger i 2015. I 2016 ble systemet lansert, og Støle har fulgt reisen hele tiden. Først som prosjektkoordinator i VB, så drift- og utviklingsleder i selskapet B Smart fra 2019. Og nå altså daglig leder.

- Det er en stor jobb som ligger bak utviklingen av systemet, men når det er gøy er det verdt det, sier Støle.

Systemet, som ble lansert som VB Smart i 2016, ble driftet av en egen avdeling i rørleggerkjeden VB frem til januar 2019 da de ble eget selskap. I 2020 byttet systemet navn til Dextro, og da kjøpte også VVS Norge seg inn i selskapet. De siste årene har Dextro hatt en stor økning i brukere. Målet er å vokse enda mer:

- Et av målene er å øke brukermassen. Vi skal fortsatt være det ledende systemet innen HMSK og vi skal fortsette å levere support i verdensklasse. Det er en av hjørnesteinene i selskapet, sier Elise Støle.