Sørbø er regionansvarlig i Rogaland og Vest-Agder for den tyske armatur-giganten, og selv utdannet rørlegger. Han er frustrert og oppgitt over regelverket som hindrer innovasjon og ny-gjenvinninger i private og offentlige bygg. 

Selv om innbygningsarmaturene har gjennomgått alle tester, har nødvendig sertifiseringer - og at produktene brukes rundt om i verden – gjør ikke at de er automatisk godkjent for bruk i Norge. Årsak? Krav til lekkasjesikring/skap, og at tilførselsrør skal være lett utskiftbare: En eventuell lekkasje skal ikke skade konstruksjonen og eventuelle lekkasjer skal synliggjøres. 

-  Jeg mottar daglig telefoner fra rørleggere som er usikre på installering av innbygningsarmaturer – og mange tør heller ikke anbefale produktene til kundene. Regelverket er omfattende og vanskelig å forstå for mange – men først og fremst er kravet til lekkasjesikring fordyrende for kunden – og uforståelig for oss som produktansvarlige, sier Sørbø til VVSforum.

Aldri opplevd lekkasje

60-åringen er engasjert. Han har jobbet for den tyske produsenten siden 2006. Og vet hva han snakker om. 

- Regelverket sier indirekte at vi ikke stoler på rørleggeren, og at arbeidet de utfører ikke er godt nok. Forstå det den som vil, fortsetter han. 
Det er SINTEF som er ansvarlige for teknisk godkjenning av produkter som skal selges i Norge. Teknisk forskrift (TEK17) ivaretas av DiBK. Det kreves at det skal monteres et lekkasjesikringsskap i tillegg til innbygningsarmaturene. 

Ta et kjøkken: Jo mer vanntilkoblet utstyr, jo flere mulige lekkasjepunkter får du. Alle produkter som selges i Norge kan installeres så lenge kravet til lekkasjesikring oppfylles. 

-  Jeg har aldri opplevd lekkasje fra våre innbygningsarmaturer. Min danske kollega har opplevd to lekkasjer; her skyldtes begge lekkasjene monteringsfeil av rørlegger, sier Sørbø.

Håper på en endring

Produktsjef hos Geberit Norge, Odd Skriden, støtter Sørbøs uttalelser: 

- Vi har en rekke spennende produkter som ikke er tilgjengelig for kundene i Norge grunnet krav til tilgjengelighet og synliggjøring av lekkasjevann. Faktum er at vi er eneste land med regelverk som spesifiserer synliggjøring og lett utskiftbart, sier han. 

I andre europeiske land selger Geberit et produkt som inngår i sortimentet Geberit One og innebygd servantarmatur, som ivaretar gode løsninger bak vegg med innbygde tilkoblinger. Løsningen har en rekke fordeler, blant annet plasshensyn.

- Korrekt montasje av kvalitetsprodukter har aldri gitt lekkasje, sier Skriden. 

- Tror du på en løsning hvor kravet til lekkasjesikring blir opphevet, Sørbø?
- Jeg er usikker, men mitt råd til SINTEF og DiBK er: Stol på håndverkeren at de utfører skikkelig arbeid, og stol på at produsentene har gode nok produkter til skjult montasje. Gi forbrukeren sjansen til å kjøpe det han ønsker uten fordyrende skap. Og løs opp det rigide regelverket om utskiftbare rør; store rør er ikke utskiftbare, kun 12-16 millimeter. 

Skriden mener vi har for dårlig overvåkning om hva som er den faktiske årsaken til lekkasje.
-  Dårlig håndverk kan vi aldri sikre oss mot, men derimot mot dårlige produkter. Produktfeil er enkelt å gjøre noe med, samme gjelder sporbarheten av produkter. Vi selger produkter som er testet og godkjent ifølge de kravspesifikasjonene det enkelte produkt er underlagt, så lekkasjesikringen skal være godt nok. Vi håper på en forandring i regelverket hvor en kan bevise at det er utført korrekt montasje hvor det ikke oppstår lekkasje. Forsikringsbransjen må engasjere seg, og da de som forstår seg på VVS-bransjen og hvordan produktene fungerer. Vi er også frustrerte og oppgitte, og føler at deler av regelverket er unødvendig, sier Skriden.