VM Tunnel AS er et spesialfirma for leveranser av impulsventilatorer til tunnel og metro i Norge, og ble startet opp av Lien 30. desember 2020. Bakgrunnen for etableringen var behovet i markedet, samt hans lange erfaring med tunnelprosjekter fra sin tidligere arbeidsplass Vifter & Miljø AS, hvor han fortsatt er hovedeier og styreleder. VM Tunnel opererer nå som en frittstående forretningsenhet som leverandør av komplette tunnelventilatorer til markedet.

Selskapets overordnede mål er å sørge for riktig valg av vifter og utstyr tilpasset prosjekter relatert til tunnelventilasjon. De ansatte har lang erfaring med denne type spesialprosjekter.

Rustfritt stål
- Vår produsent er Sodeca S.p.a., som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom 30 år i Vifter & Miljø AS. Vi har nå eneretten til å selge deres tunnelventilatorer på det norske markedet, noe vi setter stor pris på. Alt utstyr, bortsett fra motorene, blir produsert på fabrikken utenfor Barcelona, sier de.

Sodeca er et solid firma både teknisk og økonomisk. De er fleksible og løsningsorienterte, gode på EU-sertifikater, FAT og teknisk dokumentasjon, og sist, men ikke minst, de opererer med markedsorienterte priser og leveringstider.

- Vår løsning med komplette ventilatorer, inklusiv nav og vifteblader produsert i SS316L, er en meget god løsning i det tøffe og korrosive miljøet vi har i Norge.

At de kan levere vifter i 100 prosent rustfritt stål (eksklusiv motor) er derfor blitt svært godt mottatt av oppdragsgivere, hvor kravet til lang levetid, driftssikkerhet og bærekraft er større enn noen gang.

Wm Tunnel 2-1.jpg

Gode prosjekter
I 2021 har de blant annet sikret seg følgende prosjekter: Frogntunnelen med 18 ventilatorer (SET Elektro/SVV), UDK06 med 12 ventilatorer i Drammen (Caverion/BaneNOR) og Rælingstunnelen med 38 ventilatorer (SET Elektro/SVV).

- Frogntunnelen ble levert og montert med ventilatorer og impellere i SS316L høsten 2021, Rælingstunnelen skal leveres og monteres høsten 2022 med ventilatorer i samme utførelse og materiale, og UDK06 skal leveres i Q3-2023 i varmgalvanisert stål med C5-M beskyttelse mot korrosjon.

De har i tillegg mange tilbud ute, hvor de håper på en positiv utgang. Verdt å nevne er også at de for tiden er involvert i et stort prosjekt i Norge i samarbeid med Sodeca, hvor det er gode utsikter for at deres ventilatorer blir valgt.

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både entreprenører, eksempelvis SET Elektro, Caverion og Skanska, samt sluttbrukere som SVV og BaneNor når det gjelder soliditet, lydnivåer, vibrasjoner, effektforbruk og generell kvalitet på ventilatorene, forteller Lien.

- Ja, flere har gitt uttrykk for at både kvalitet, materialvalg og testresultater ligger på et meget høyt nivå. Det er klart slikt varmer, og viser at vi gjør mye riktig, supplerer kollegaen. 

Lien og Paulsen 2-1.jpg
- Det som har vært noe av det mest hyggelige fra vi startet opp, er alle de tidligere kundene som har kontaktet oss og gitt uttrykk for at det er positivt at vi er tilbake i manesjen. De gir samtidig uttrykk for at det er etterlengtet med en ny aktør, og at vår løsning med ventilatorer produsert i 100% rustfritt stål (minus motor) er av stor interesse. Vi får ukentlig nye forespørsler, sier VM Tunnels daglig leder Robert Paulsen og rådgivende ingeniør, konsulent og gründer Bjørn Steinar Lien til VVSforum. 

En solid plattform
VM Tunnel nådde budsjett i sitt første hele driftsår, og opparbeidet seg i tillegg en betydelig ordrereserve for 2022 og 2023. Det gir selskapet en solid plattform for å kunne vokse og utvikle seg videre, og de vil nå bruke mer tid på å få iverksatt kvalitetssystemer, synliggjøre bærekraftprofil, utvikle produktet også videre.

- Selv om vi har Vifter & Miljø under samme tak, og kan benytte oss av den kunnskapen de har opparbeidet gjennom 26 år, er vi en liten organisasjon bestående av kun oss to - det vil si 1,6 årsverk. Det gjør oss veldig fleksible og dedikerte til hvert enkelt prosjekt, samt at vi har full kontroll på kostnadene, presiserer Lien.

Når det gjelder 2022 har de ikke fastsatt et endelig budsjett, men med den foreliggende ordrereserven og en stor tilbudsreserve så er de sikre på de vil kunne doble omsetningen fra 2021 med god margin.

Men skal ordreinngangen for 2022 økes ytterligere er vi avhengig av å få oppdragene i løpet av årets tre første måneder om vi skal rekke å ferdigstille dem i 2022. Dette på grunn av leveringstider som strekker seg opp til seks måneder under pandemien. Men dette gjelder jo ikke bare oss, slik er det for hele bransjen, og som sådan noe alle må forholde seg til.

Still going...
Bjørn Steinar Lien ser for seg at han i første omgang vil stå i jobben som ingeniør og konsulent ut 2023. Da runder han nemlig 75 år i desember samme året.!

- Da er det kanskje på tide å slippe taket litt. Det kan jeg trygt gjøre med en så dyktig kar som Robert ved roret. Det var også helt avgjørende for meg å finne rett person da jeg etablerte selskapet, sier han. Lien påpeker samtidig at han på ingen måte føler at årene tynger, og at alder i seg selv ikke bør være et hinder for at 40 års opparbeidet bransjekunnskap blir revitalisert og satt ut i livet.

- Nei, det er fantastisk gøy å kunne være med å bygge opp et selskap fra bunnen av igjen.

Å jobbe med dette sammen med Robert gir energi og en boost i hverdagen. Ja, det setter en ekstra spiss på livet. Men som sagt; det er Robert som skal ta dette videre for å utvikle selskapet slik han ønsker det, uten å ha med meg som en sjuende far i huset.

Plass til flere
Det finnes nær 2000 tunneler i Norge i dag, og flere vil det bli. Ikke minst er mange prosjekter i støpeskjea for å utvide fastlandsforbindelsene langs kysten.

- Så her vil det være behov for både oss og de andre aktørene i markedet for å kunne løse landets samferdselsoppgaver. At vi er flere om beinet er bare positivt. Det gjør at vi alle må levere høy kvalitet for å være konkurransedyktige, understreker de.

- Jeg er sikker på at vi skal finne vår plass i dette markedet. Vi er trygge på produktene og leverandøren, og vil framover jobbe mer mot entreprenørene og det offentlige. Selv om mange nå begynner å kjenne oss, må vi hele tiden være offensive og synlige, sier Paulsen.

- Vi ser også nytten av å få leveranser via aktører som har kontrakter med myndighetene som løper over lang tid. Når vi får leveranser via disse, og leverer kvalitet, vil de også kontakte oss igjen ved neste korsvei.

Saken fortsetter under bildet:

WM Tunnel 3-1.jpg
Her er Robert Paulsen og Bjørn Steinar Lien sammen med representanter fra Sodeca. Fabrikken til Sodeca ligger rett utenfor Barcelona i Spania. 

Fortsette utviklingen
Begge er klare på at de vil fortsette utviklingen av sine produkter til markedets og kundenes beste, dette i nært samarbeid med deres produsent og leverandør Sodeca S.p.a.

- Da snakker vi om motorer med hybridlagre, tropikalisering og andre spesialløsninger som markedet etterspør. Vi vet jo at det er fleksibilitet, kvalitet, pris og oppfølging som fungerer i lengden, noe som er identisk med våre overordnede mål i tiden fremover, sier de - og håper og tror 2022 vil bli nok et godt år både for VM Tunnel og hele bransjen for øvrig.