Ett av virkemidlene i arbeidet med å skape en seriøs byggenæring har vært innføringen av ID-kort på byggeplass. Ordningen trådde i kraft fra 1. juli. Så langt har under halvparten av de ansatte i byggenæringen fått ID-kort.

BNL har også tidligere bedt om at det offentlige iverksetter informasjonstiltak rundt ordningen.

- Nå er det tvingende nødvendig at Arbeids- og inkluderingsdepartementet informerer de uorganiserte for at ID-kort skal bli en vellykket ordning. I tillegg er det viktig å bedre de offentlige registreringsrutinene for å legge til rette for raskere utstedelse av ID-kort, skriver Sverre Larssen i sitt brev til AID.

Informasjonskampanje om ID-kort
BNL organiserer i overkant av 4000 bedrifter som til sammen sysselsetter rundt 74 000 ansatte.
- Vi har informert våre medlemsbedrifter om plikten til å anskaffe ID-kort. Men BNL kan vanskelig nå ut med informasjon til alle de 40.000 små og mellomstore bedriftene i byggenæringen som ikke er medlemmer hos oss, påpeker Larssen.

Produksjonen av ID-kort i byggenæring viser at om lag 120 000 arbeidstakere har skaffet seg kortet . Dette er rundt halvparten av de ansatte i byggenæringen. BNL mener at det er et offentlig ansvar å nå ut med informasjon til ikke-organiserte bedrifter.

Offentlige rutiner må bedres
Nesten en femtedel av bestillingene på id-kortene kommer i retur. En vesentlig årsak er at Arbeidsgiver – arbeidstakerregisteret (AA-registeret) ikke oppdateres mer enn en gang i uken. Ofte sender bedriftene inn melding til AA-registeret, og deretter søker de om id-kort.

BNL mener at det må åpnes for forhåndsregistrering på visse kriterier i AA-registeret. Samtidig må det legges til rette for at AA-registeret oppdateres hver dag.

BNL mener også at dokumentasjon på at søknad er sendt sammen med kopi av innmelding i AA-registeret , bør være god nok midlertidig dokumentasjon for Arbeidstilsynet.

kilde:bnl.no