Av påbegynte prosjekter som videreføres, får Institutt for informatikk II ved Universitetet i Oslo (UiO) den største bevilgningen på 285 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig 3. kvartal neste år og har en kostnadsramme på 1,372 milliarder kroner.

Tannlegebygg
For rehabiliteringen av Domus Media ved UiO og nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen foreslås det bevilgninger på henholdsvis 138 og 175 millioner kroner.

Av andre større bevilgninger er det foreslått 150 millioner kroner til Halden fengsel, som nå er i sluttfasen og skal stå ferdig allerede til våren. Dette blir Norges nyeste, største og mest moderne fengsel. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,551 milliarder kroner.

R6
Det foreslås også en bevilgning på 220 millioner kroner i 2010 til videreføring av arbeidet med utvidelsen av regjeringskvartalet med et sjette bygg (R6). Bygget skal huse Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet i tillegg til Departementenes servicesenter. R6 er ventet ferdig første halvår 2012. Kostnadsrammen her er på vel en milliard kroner.