Nye Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo blir en energi-ener. Enova støtter prosjektet med 17,9 millioner kroner.

- Dette er et godt eksempel på hvordan man kan benytte nye teknologiløsninger for å få best mulig energisparing i fremtidens bygg. Løsninger som denne ønsker vi å se flere av, sier direktør for energibruk, Audhild Kvam i Enova.

Innovative løsninger
Byggingen kan starte ultimo 2013, og er planlagt ferdig i 2016. Det nye hovedbiblioteket skal få en spesialbygget fasade som blant annet skal sørge for optimal utnyttelse av dagslys og minimalt varmetap.

- Fasaden bidrar til at Deichmanske forener lavt energibruk med særlig god dagslystilgang, forteller Kvam.

I tillegg til den den egenutviklede fasade, skal bygget ta i bruk teknologien Thermo Active Building System (TABS) som er ny i Norge. Tabs er betongkjerneaktivering ved hjelp av innstøpte kjølerør.

Spennende arkitektur
I prosjektet settes kjente komponenter i en ny sammenheng for å gi arkitekter et bredere spillerom ved design av passivhus.  Samtidig svarer det på ambisjonene om å være et foregangsprosjekt for energi og miljø.

-Med dette prosjektet ser vi nok en gang at spennende arkitektur også kan være god miljøarkitektur, sier Kvam.

- Vi er stolte over å ha prosjektert et solid og bærekraftig bygg, som svarer fullt ut på Oslo bystyres miljøambisjoner. Støtten fra Enova er viktig for prosjektet, både økonomisk og omdømmemessig, sier direktør for Kulturbyggene i Bjørvika, Gunnar A. Leganger.