Jon Valen-Sendstad har vært formann i NVEF fra 2006, styremedlem og nestformann fra 2005. Han var også en av initiativtakerne til etableringen av VKE, og styreleder i VKE fra etableringen 11. juni 2008.

Jon Valen-Sendstad er født i 1953 og han kom til GK i 2001 fra Johnson Controls Norden AS. GK Konsern AS har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens ca. 1800 ansatte, med en omsetning på ca. 2,6 milliarder kroner. Jon er i dag konsernsjef i GK Konsern AS.

Jon er nå valgt inn i valgkomiteen i VKE og vil fortsatt være med og bidra aktivt i foreningen.