Nå ber EFO og Norsk Teknologi politikerne om å oppheve tilknytningplikten.

- Flere norske storbyer praktiserer i dag tilknytningsplikt for fjernvarme når nye boliger skal bygges. I alle disse byene kan politikerne kutte kraftig i nyboligprisene ved å oppheve tilknytningsplikten, sier direktør for næringspolitikk i Norsk Teknologi, Tore Strandskog.

Han viser til beregninger Norges største boligbyggelag, OBOS, har gjort i Oslo som viser at tilknytningsplikten for fjernvarme gir en gjennomsnittlig prisøkning på 60.000 kroner. OBOS kan vise til flere eksempler der boligene er blitt uforholdsmessig dyre på grunn av tilknytningsplikten.  For eksempel Kværnerbyen i Oslo der det bygges rundt 1 800 boliger. Her hadde det fungert utmerket med luft-til – luft varmepumper, jordvarme eller elektriske anlegg. Det fikk de ikke lov til å installere på grunn av kommunens tilknytningsplikt for fjernvarme. Taperne blir boligkjøperne, sier Strandskog.

En rapport fra Enova viser at installasjon av vannbåren varme, som er en forutsetning for fjernvarme, kan koste opptil tre ganger mer enn et komplett elektrisk varmesystem. Fjernvarme mister stadig mer konkurransekraft sammenlignet med andre alternative energiløsninger. Tilknytningsplikten, slik den praktiseres i dag, hemmer nytenkning og innovasjon. Hvorfor skal boligeiere påføres unødige kostnader for et varmesystem man ikke ønsker? Det er nå på høy tid med fritak for tilknytningsplikten, og at fjernvarmesektoren må konkurrere på like markedsvilkår, sier fagdirektør næringspolitikk i EFO, Per Øyvind Voie.

– Boligpolitikk og boligpriser har fått mye oppmerksomhet hittil i valgkampen. Om politikerne mener alvor med at de vil gjøre tiltak for å få ned nyboligprisene bør fjerning av tilknytningsplikten for fjernvarme stå høyt på agendaen, sier Voie. Han ønsker teknologinøytrale krav. - Da vil fjernvarme bli benyttet hvor det er best og billigst, mens elektrisitet og andre løsninger vil slippe til i prosjekter hvor de er best egnet.

Nå oppfordrer Norsk Teknologi og EFO politikerne om å komme på banen og gi velgerne et tydelig svar før valget på hva de ønsker å gjøre med tilknytningsplikten for fjernvarme. - Folk fortjener å vite hvilke partier som faktisk ønsker å gjøre noe for å få ned prisene på nye boliger.