- Norge har en unik erfaring og kompetanse fra vår metallurgiske industri som gir oss konkurransefortrinn på utvikling av solcelleteknologi. I Innovasjon Norge er vi opptatt av å fremme norsk næringsliv som skaper nye arbeidsplasser gjennom bærekraft og grønn vekst, derfor har det vært kjempespennende å bidra i innovasjonsprosessen hos Elkem Solar, sier Lasse Leirfall i Innovasjon Norge, Agder.

Lyspunkter
Solen skinner nå på Elkem Solar i Fiskaa ved Kristiansand selv om det har vært en krevende norsk satsing på fornybar energi. Gjennom effektivisering og kontinuerlig innovasjon har Elkem Solar redusert kostnadene og forbedret produktkvaliteten slik at produksjonen har blitt lønnsom selv om markedsprisene på solsilisium er lave.

- Vi ser store vekstmuligheter internasjonalt. Vår produksjonsmetode fører til 75 prosent mindre energiforbruk, og gjennom oppkjøp av solcelleprodusenten REC Solar i Singapore og en mulig oppstart på Herøya, har vi nå kontroll på verdikjeden fra råvarer til solceller. Uavhengige tester viser at i områder med høy temperatur og solstråling produserer Elkem Solar Silicon® (ESS®) mer elektrisitet enn konkurrerende materialer, sier direktør Inge A. Grubben-Strømnes i Elkem Solar.

Internasjonalisering nødvendig
I 2009 startet Elkem Solar i Kristiansand fabrikk med utvikling av solcellesilisium til 4,5 milliarder kroner. Den metallurgiske produksjonsmetoden deres er den eneste i sitt slag på verdensbasis. Men omfattende vekst av solcelleproduksjon i de store markedene og raskt fallende priser skapte utfordringer. I 2011 stanset Elkem Solar produksjonen, men brukte tiden til å innovere i forretningsmodellen. De fikk innvilget 25 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning.

- Oppkjøpet av REC Solar har vært nødvendig for å få betalt for produktkvaliteten og akselerere teknologiutvikling og optimalisering. Den finansielle støtten og rådgivningen vi har fått fra Innovasjon Norge gjennom utviklingsprosessen har vært veldig viktig for å tørre å satse og komme dit vi er i dag. Vi håper nå å kunne skape mange nye arbeidsplasser innen solenergi, sier Grubben-Strømnes.

Prissensitiv bransje
Produksjonskapasiteten for solcellesilisium i verden har vært preget av overetablering, med Kina som dominerende aktør. I 2012 var det ingen selskaper i bransjen som tjente penger grunnet lave priser, og fortsatt er prispresset høyt og lønnsomheten i bransjen lav.

- Silisium er det viktigste råstoffet til solcellepaneler, med solenergi som en viktig kilde for ren energi til en verdensbefolkning som øker. Med Elkem Solars kostnadseffektive teknologi og forretningsmodell er bedriften godt posisjonert i konkurransen, sier Lasse Leirfall i Innovasjon Norge, Agder.