- Vi ser det som vårt oppdrag å tilby innovative løsninger, og våre luftrensere og patenterte luftrensingsteknologi, har lenge bevist sin effektivitet mot luftforurensning, samt sesongbaserte pollen og viruser, skriver produsenten i en pressemelding. MC55W – Uten befukter[/caption] - For å forsterke påstanden om effektiviteten av teknologien har Daikin Europe N.V. bedt det franske laboratoriet Institut Pasteur de Lille om å teste av vårt utvalg av luftrensere. Testen forteller og dokumenterer at Daikin-modellene eliminerer mer enn 99.9 prosent av det humane koronaviruset HCoV-229E på 2.5 minutt. Dette er svært  viktig informasjon å kunne formidle til markedet, skriver de. Institut Pasteur de Lille utførte testen med viruset HCoV-229E, som er et koronavirus nært beslektet med SARS-CoV-2. Av sikkerhetsgrunner ble ikke selve SARS-CoV-2-viruset brukt. - Det faktum at de to virusene er av samme familie, er en sterk indikasjon på at Daikin luftrensere er et viktige våpen for å redusere virusoverføringsrisikoen og bidra til å bekjempe COVID-19-pandemien, står det videre i meldingen. - Effektiviteten til Daikin luftrensere oppnås gjennom en kombinasjon av det høyt ytende elektrostatiske HEPA-filteret, som fanger opp viruset, etterfulgt av en intens eksponering for Daikins patenterte Flash Streamer-teknologi, som eliminerer viruset. Instituttet har også testet luftrensere for effektivitet mot H1N1-viruset som forårsaker sesonginfluensa. Under de samme testbetingelsene konkluderer Instituttet fra sine studier at Daikin luftrensere eliminerer mer enn 99.9 prosent av H1N1-viruset på 2.5 minutt. - Dette viser at disse enhetene også er veldig effektive i bekjempelse av influensa. I et lite utdrag fra FHI sin veileder: Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19, heter det: Nåværende kunnskap tyder på at SARS-CoV-2 fortrinnsvis smitter ved innånding og avsetning av dråper ved nærkontakt. Små dråper kan holde seg i luften lenge (minutter til timer) og bevege seg over lengre avstand enn større dråper. Selv om generell smitterisiko avtar med økende avstand, kan smittespredning over lengre avstander forekomme ved spredning av virusholdige små dråper fra nese og munn hos en smitteførende person. Risiko for smitte med små dråper over lengre avstander øker med økende oppholdstid i rom med lavt luftvolum eller utilstrekkelig ventilasjon, og i forbindelse med aktiviteter som gir økt dråpedannelse. Massesmittehendelser har særlig forekommet etter innendørs sammenkomster med høy persontetthet og aktiviteter som gir økt dråpedannelse, som synging». MCK55W – Med innebygget befukter[/caption] Luftrensing og ventilasjon er nøkkelen til sunne innemiljøer Daikin luftrensere renser inneluft ved å sirkulere den gjennom enheten og la luften passere et mangfold av filtre og rensingsteknologier. Enhetene brukes vanligvis i boligmiljøer, små kontorer, butikker, klasserom, medisinske venterom og legekontorer. Luftstrømmen til en Daikin luftrenser er rundt 330 m³/time. Dette betyr at luftvolumet til et gjennomsnittlig rom flyter gjennom enheten flere ganger i timen. M. Olivier Luminati, Prosjekt manager for ventilasjon og luftrensere i Daikin, og som har jobbet tett med Institut Pasteur de Lille om Daikins testingsprosjekt forteller at testresultatene er gode nyheter for samfunnet. - Akkurat når alle forbereder seg på å vende tilbake til kontoret og sitt normale liv, kan vi skape forutsetninger for å gjøre det på en tryggere måte. Daikins forpliktelse til sunne innemiljøer har resultert i en bred portefølje av luftfiltrerings- og renseprodukter. Vi bruker disse teknologiene i våre klimaanlegg-, oppvarmings- og ventilasjonsløsninger, for både små og store bygningsapplikasjoner. Vi kan i utgangspunktet hjelpe alle med å finne den rette løsningen for et rent og friskt inneklima, sier Luminati. Innendørs luftkvalitet har stor innflytelse på folks ytelse og velvære. Det er mange faktorer som påvirker luftkvaliteten, for eksempel PM2.5-partikler, allergener, luftfuktighet og så videre. - Daikin har anerkjent denne utfordringen allerede for lenge siden og lanserte sin første luftrenser i Japan i 1975. Resultatene oppnådd av Institut Pasteur de Lille er et gjennombrudd for oss og samfunnet. Jeg er trygg på at Daikin kan bli referanseselskapet for innendørs luftkvalitetsstyring i EMEA-regionen, sier M. Anthony Dimou, daglig leder for Daikins luftrensingsvirksomhet i EMEA.