- Det er et faktum at det utdannes for få rørleggere i dette landet, derfor er det svært forunderlig at Rørentreprenørene Norge setter ut piggene og ser på K2-tilbudet som en trussel. Bransjen selv tar tilbudet imot med åpne armer, og jeg lurer på hva som egentlig ligger til grunn for denne holdningen, sier Ole Gustav Ronten til VVSforum.

K2 Utdanning er en landsdekkende privatistskole med undervisning på videregående nivå, og tilbyr studieforberedende fag/generell studiekompetanse, realfag, fagbrev/svennebrev og autorisasjonsfag. Skolen starter nå opp rørleggerutdanning i Oslo, med Ole Larmerud som fagansvarlig. Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland, har beskrevet nykommeren som en konkurrent til rørleggernes egne opplæringskontorer, og at det ikke er naturlig for dem å ha et samarbeid.

En motvilje Ole Gustav Ronten har svært vanskelig for å forstå. Ronten, som i dag ansatt som kunde- og prosjektansvarlig i Rørleggersentralen, er selv utdannet rørlegger samt rørleggermester og har svært lang fartstid i bransjen. Han har blant annet jobbet 24 år i Oras-konsernet, deretter Nra Øst AS og GK Rør AS – og har tidligere hatt bransjeverv for, Nrl, S avd Oslo som styreleder, Opplæringskontoret for Rørleggere i Oslo og Omegn, BNL sitt etikkråd, samt sittet som nestformann i NRLs sentralstyre (nå Rørentreprenørene Norge). Utdanning og kompetanseheving er noe av det Ronten brenner mest for, og det var ham K2 henvendte seg til da det ble aktuelt å opprette et utdanningstilbud innen rørleggerfaget i Oslo, for en målgruppe som ikke ville bli fanget opp av eksisterende tilbud.

Oktober i fjor
K2 tok kontakt med meg i oktober i fjor. Og som en fyr som utelukkende vil bransjen alt godt, sa jeg ja til å bidra etter å ha sjekket at dette er en seriøs aktør – som var avgjørende for meg. Jeg markedsførte deretter tilbudet hos flere av de største entreprenørene i Oslo-regionen, og fikk utelukkende positiv respons. Deretter kontaktet jeg opplæringskontoret i Oslo, som jeg ser på som et utrolig godt opplæringskontor. De var da veldig positive, og jeg hadde flere møter med sentrale folk i sentraladministrasjon. Det er også jeg som anbefalte og kontaktet Ole Larmerud, og jeg føler alt ble gjort på en ryddig måte.

Og jo mer han undersøke behovet i markedet, desto tydeligere ble det enorme underskuddet vi har av rørleggere i Norge.

- Alle er vel klar over at byggfagene mangler håndverkere, som må løses enten ved innleie fra andre land eller at man må si nei til prosjekter. Uten å si et vondt ord om noen, er jeg ikke i tvil om at kvaliteten kan bli mangelfull med håndverkere som ikke snakker norsk, da kommunikasjon og forståelse av lovverket er så viktig. Derfor må vi utdanne flere norskspråklige håndverkere. Det er en allmenn oppfatning av at vi trenger 700 flere rørleggere i dette landet. Jeg mener det reelle behovet er nærmere 1500 om vi omfatter VA-bransjen og at rørleggerkompetanse er etterspurt hos leverandørene og grossistene.

- Hvorfor snudde RørNorge?
- Jeg har også vært i møter med fagforeningene, som er veldig giret på dette - og de skal også inn og undervise innen bransjelære, slik at vi får de riktige aktørene med oss fra dag én. Hvorfor Rørentreprenørene Norge ble negative til dette, er for meg en gåte, sier han.

- De eneste som har uttrykt at vi er konkurrenter, er nettopp Rørentreprenørene Norge. Jeg skjønner ikke hva Marianne Røiseland tenker på. Ta for eksempel medisinske gasser, som er et stort område i faget vårt. Bare der trenger vi flere hundre medarbeidere fremover, da det skal bygges sykehus over en lav sko i Norge. Jeg var ansvarlig for rørentreprisen da vi bygde Rikshospitalet i Oslo samt Nye Ahus, så jeg vet hva som trengs av fagfolk. Jeg fatter ikke hva Rørentreprenørene sentralt er redd for. Vi har jo et stort arbeidsområde også med utvendige vann og avløps installasjoner så markedet vårt er enormt.  Vi skal opptre ryddig inn mot bransjen og ikke minst mot opplæringskontoret i Oslo. Og jeg har tro på at vi skal få til et godt forhold til opplæringskontoret, vel og merke om ingen sentralt ønsker å boikotte det.

Har blitt mye «hæssel»
Han legger ikke skjul på at han trodde Rørentreprenørene Norge ville omfavne et opplegg som kommer nettopp i regi av Ole Ronten og Ole Larmerud, og  ikke føre til masse «hæssel».

- At jeg har hjertet i denne bransjen, vil jeg påstå at min cv bekrefter. Og jeg signerte i sin tid  æresmedlemskapene til Dag Halvorsen, Morten Korsnes og Ole Larmerud. Kanskje er det faktum at jeg fikk med Ole Larmerud som kanskje har falt enkelte tungt for brystet. Men ingen av oss ville gjort ting mot vår egen bransje som vi er så glade og fornøyde med. Det jeg har opplevd gjennom engasjementet i K2 forundrer meg veldig som bransjemann. Hvorfor bruke tid og negativ energi på noe som er bra, spør han retorisk.

Ronten ser på dette utdanningstilbudet som et kjempepositivt supplement til den opplæringsplanen som ligger i regi av Rørentreprenørene. Når elevene fra K2 skal ut som lærlinger eller hjelpearbeidere, skal de forhåpentligvis tilknyttes rørentreprenørene sitt opplæringskontor og følge det løpet.

- Jeg personlig mener at Rørentreprenørene Norge er den beste foreningen å være i, men jeg respekterer selvsagt også andre aktører, som faktisk får fram gode rørleggere.

Ønsker et godt samarbeid
Han understreker at de ønsker et nært og godt samarbeid med opplæringskontoret når de nå drar dette i gang i Oslo 24. august.

Intensjonen er at det blir flere gode rørleggere ut fra Oslo-området.

K2 er beregnet på voksne personer som har lyst til å satse på en rørleggerutdanning. Dette kan være folk som ønsker å ta utdanning i voksen alder eller som har lyst på en ny karrierevei.

- Jeg har faktisk blitt spurt om hvorfor jeg ikke drar i gang eget opplæringskontor så lenge Rørentreprenørene Norge ser oss som en konkurrent. Men da ville jeg faktisk ha gått imot mot noe jeg har kjempet for å få bygd opp i Oslo, hvor jeg satt i styret i 16 år.  Verken Ole Larmerud eller jeg, som er premissgivende personer, kunne tenkt oss det.

- Jeg håper og tror at saken vil føre til en verdidebatt og at ting går seg til, at det vil gå opp for de som er negative hva dette egentlig handler om. Så får vi håpe at det ikke har gått prestisje i det.

Grossistene stiller opp
K2 ved Ole Larmerud har også vært i møter med grossistene som ser nytten av dette og stiller opp, sier han.

- Det er ikke sikkert alle kandidatene har ønsker om å bli utøvende rørleggere. Noen kan søke på andre stillinger i rørbransjen, eksempelvis hos grossister eller leverandører. Da har de med seg grunnkunnskapen om faget. Leverandørene og grossistene, med Ahlsell i spissen, har vært helt fantastiske, ved å ha tatt et stort eierskap og lagt ned stor innsats for at vi skal få dette til på en god måte og til beste for rørbransjen. De skjønner at det er nødvendig å ansette folk med gode bransjekunnskaper.

- At dette er en fordel for bransjen, håper jeg også Rørentreprenørene Norge vil forstå - og dermed endre holdning. K2 utdanning har i hvert fall en utstrakt hånd, og tar gjerne en prat når det måtte være!