Sammen med seks andre organisasjoner har Norsk Varmepumpeforening vurdert i hvilken grad utkastene til partiprogrammer fremmer energismarte hjem. Resultatet ble presentert på et frokostmøte med to innlagte politikerdueller i begynnelsen av mars. – Vi håper at disse innspillene kan bidra til å forbedre partiprogrammene slik at vi kan få skikkelig fart på energitiltak i husholdningene, sa Silje Ask Lundberg fra Naturvernforbundet da hun presenterte kåringen. Mer enøk i Venstre Venstre kom overraskende dårlig ut av kåringen, men stortingsrepresentant Ketil Kjenseth forteller at det er bevegelse i retning energismarte hjem. – Det har kommet en del forslag hvor enøk i stort har blitt viktigere, sol har blitt viktigere og en del fylker har kommet med veldig konkrete forslag til hvordan en skal spare energi i hjemmet, opplyser han. Også MDG vil bli bedre Miljøpartiet De Grønne kom best ut av kåringen, men energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindal understreket at MDG også har rom for forbedring. Blant annet knyttet til energieffektivisering. – Vi er offensive på at vi ønsker å kutte 13 TWh i norsk bygningsmasse. Da burde utkastet vært mer detaljert rundt det, sier han, og poengterer at Norge er forpliktet til å implementere EUs energieffektiviseringsdirektiv. – Vi har allerede sagt at vi skal ha hårete mål. Vi må sette en prikk i horisonten og gå etter det. Riktig tid for å påvirke Eskeland fra Høyre, som heller ikke utmerket seg positivt i kåringen, setter pris på gjennomgangen de sju organisasjonene har gjort. – På den måten kan vi bli bedre alle sammen, sier hun. Andreutkastet til Høyres program kommer i mars, så ifølge Eskeland kom kåringen på et gunstig tidspunkt. Vektlegger borettslag og sameier Stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet, som fikk samme score som Høyre, mener forbrukerne i større grad må mobiliseres i det grønne skiftet. – Da er bolig det viktigste. Folk er opptatt av å finne fram til energismarte og gode løsninger, mener Grung. Ap vektlegger borettslag og sameier i sitt partiprogram. – Ser det gir resultater NOVAP, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Huseierne, Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen står bak kåringen og frokostmøtet. – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og ser at det har gitt resultater. Partiprogrammer har blitt endret, og vi vet om representanter som på grunn av dette skal fremme forslag til endringer av partiprogrammer på sine landsmøter, forteller rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. Selve frokostmøtet kan du se i opptak her – hvor du blant annet får vite alt om hvem som fikk hvilke terningkast og hva partiene vil legge vekt på framover.