Det skriver selskapet i en pressemelding i dag.

Armaturjonsson AS har sine røtter tilbake til 1970 i Norge med selskapet Broen Armatur
Norge AS, som fusjonerte med Armaturjonsson AS i 1988. Selskapet har i alle disse
årene hatt en kontinuerlig vekst, og har under Kallands ledelse firedoblet sin omsetning
til norsk rørleggerbransje.

Armaturjonsson AS er eiet av det svenske familieselskapet Ernstrømgruppen AB, et
mer enn hundre år gammelt selskapskonglomerat, som i dag drives av 4. generasjon.
Konsernets strategi er å forvalte sine selskaper i en stadig mer bærekraftig og
digitalisert fremtid, og gjøre dem enda bedre for fremtidige generasjoner. I tillegg tar de
over eierskapet i stadig flere, allerede veldrevne, selskaper for å drifte dem videre med
samme filosofi.

Kalland er en sentral person i denne utviklingen, og han vil derfor gå inn i en rolle som
ansvarlig for en av konsernets foreløpige fem forretningsenheter, Water&Heating på
vegne av Ernstrømgruppen.

Thorn Fredrik Hemsen har rukket å bli 41 år og bor på Ski med sine tre døtre. Han har en
solid teknisk bakgrunn og jobbet som rådgivende ingeniør før han tok rollen først som
produktsjef, og deretter som teknisk sjef i Armaturjonsson. I denne rollen har han også
deltatt i Armaturjonssons strategiske ledergruppe, og er dermed allerede delansvarlig
for bedriftens strategier og planer.

Lederskiftet blir formelt gjennomført 1. oktober 2021