For tredje året på rad ble skolekonkurransen World Skills arrangert for elever i videregående skole, og for andre gang deltok elever i kuldefaget. Hensikten er å høyne statusen, interessen og kvaliteten på kuldemontørutdanningen.

Årets skole-NM for kulde- og varmepumpeelever ble avholdt på Borg vgs utenfor Sarpsborg den 10.- 11. april. I år var det de fire skolene Haram vgs, Malakoff vgs, Ringsaker vgs, og Ås vgs som konkurrerte om hvem som hadde de dyktigste elevene. Oppgavene Deltagerne skulle gjennom tre oppgaver. Først en røroppgave hentet fra læreboken "Kuldemontøren", som inneholdt flaring, lodding, bøying, blokking, tetthetsprøve og vakuumering. Deretter skulle det fylles og tappes av kuldemedium på et lite kuldeanlegg under drift uten å slippe ut kuldemedium. Siste oppgave var å koble opp en elektrisk krets i henhold til skjema, som skulle funksjonstestes og før sluttkontroll. God oppslutning Kuldebransjen i Østfold stilte både med dommere, Christian Kjærstad fra Kaldt og Varmt og Hans Jørgen Johansen fra Thermocold, og flere firma besøkte konkurransen. I tillegg var elever og faglærere fra de forskjellige kuldelinjene interesserte tilskuere. Organisator var kuldelærer Vegard Veel ved Malakoff vgs, som har gjort en utmerket jobb med tilretteleggingen. – Skolekonkurranser er en viktig arena for inspirerende møter mellom skole og næringsliv, dette samarbeidet kan ikke bli tett nok, fremhever Stig Rath, Fagdirektør kulde.