I byggesaksforskriften (SAK 10) og teknisk forskrift (TEK 17) er det krav om utarbeidelse og overlevering av FDV til eier av byggverket etter at byggeprosjektet er ferdigstilt og før det søkes om ferdigattest. Dette følger av SAK 10 § 8-2 og TEK 17 § 4-1 og gjelder i forhold til byggeprosjekter.

Formålet med FDV er å sikre at bygget driftes og vedlikeholdes på en god måte og at eier av bygget vet hvilke produkter/materialer som er benyttet og hvilke krav som stilles for å sikre lengst mulig levetid for bygget. Men også for mindre rørleggeroppdrag for kunder i servicemarkedet, for eksempel installering av varmepumpe i bolighus, kan det være et godt poeng å lage en enkel FDV, i den grad dette ikke er utarbeidet av produsent eller fremgår av produktblad, mv. Jo bedre informasjon kunden får om installert anlegg og funksjoner/korrekt bruk og krav til vedlikehold og service, jo mindre feil vil det sannsynligvis bli på installert røranlegg. Dette vil også ofte bety løpende serviceoppdrag for rørleggeren, når kunden blir gjort kjent med viktigheten av dette. I tillegg vil man i en enkel FDV kunne innta forbehold og ansvar for kunden mht plikter som eier/bruker av anlegget. Dermed kan man forebygge reklamasjoner/diskusjoner med kunden hvor det oppstår feil med anlegget og feilen høyst sannsynligvis skyldes kunden selv. En kortfattet og generell FDV-beskrivelse som kan benyttes for de aller fleste rørleggeroppdrag for forbrukerkunder og som overleves kunden ved avsluttet oppdrag mot kvittering vil være en billig "forsikring" mot urettmessige klager/reklamasjoner fra tidligere kunder. Kilde: Først publisert på Rørentreprenørene Norges hjemmesider