Bærums Verk Rørleggerbedrift (BVR) er midt i et spennende prosjekt i Universitetsgata 7-9 i Oslo sentrum. På oppdrag for Veidekke leverer rørleggerbedriften sanitær, varme, kjøling og sprinkler entreprisene. – Dette er vårt største og mest tekniske prosjekt noensinne, og det er utfordrende og givende å kunne levere på dette nivået til gode oppdragsgivere som Itech og Veidekke, sier prosjektleder Kai Nilsen i BVR.

Saken fortsetter under bildet:

Fasaden på Universitetsgaten 7[/caption]

Universitetsgata 7-9 inngår i det såkalte «Tullin-kvartalet» midt i Oslo sentrum og er et moderne, teknologibasert kontor- og næringsbygg på 10 etasjer som vil romme fleksible kontorlokaler for alle typer virksomheter. Etasjene har 2,7 meter under taket, og bygget er utformet for å sikre maksimal effekt av dagslyset. Prosjektet har høye ambisjoner om å skape et levende byområde og tilføre ny aktivitet.

Bygget skal tilfredsstille Breeam Nor Excellent, energiklasse A og passivhusnivå, og planlagt ferdigstillelse er august 2021. Entra AS er byggherre, med Veidekke som totalentreprenør.

- Vi samarbeider tett med Veidekke i stadig flere prosjekter, og er stolte av å kunne være en del av denne byfornyelsen i sentrumskjernen i Oslo, sier Nilsen.

Grundig prosjektering
For Bærums Verk Rørleggerbedrift startet prosjektet med innlevering av anbud i 2018, og etter at selskapet fikk tilslaget, ble mesteparten av 2019 brukt til prosjektering. Selve jobben startet med legging av bunnledninger i oktober i fjor.

Saken fortsetter under bildet:

På bildet ser vi fire sentrale personer i prosjektet i Universitetsgata 7-9. Fra venstre ser vi, Dennis Sørensen, Arthur Rosvoll, Kai Nilsen, alle Bærums Verk Rørleggerbedrift, og ytterst til høyre prosjektleder i Veidekke, Ole Christian Stav.[/caption]

- Entreprisesummen var opprinnelig på 38 millioner kroner for vår del. Men omfanget på jobben har vokst underveis på grunn av forandringer og tilpasninger i ulike deler av bygget. Dette er et betydelig oppdrag for oss, hvor vi får brukt all vår erfaring og kompetanse, sier Nilsen.

- Vi jobber tett med Veidekkes rådgivingsselskap Itech som er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anlegg. Dette fungerer utmerket og vi har en åpen og god dialog på alle plan rundt de tekniske installasjonene. Det er en fryd å jobbe under slike forhold hvor partene hele tiden prøver å tenke løsninger, istedenfor for å fokusere på heft og problemer, sier Nilsen.

Stor jobb på varme- og kjølesiden
Bygget i Universitetsgata 7-9. skal varmes opp med fjernvarme fra Fortum, og hvor distribusjonen av varme fordeles gjennom en varmesentral og veksler plassert i andre underetasje.

- Vi har all leveranse på sekundær side av Fortums veksler fra teknisk rom i U2. Teknisk rom har vi bygget. For de store dimensjonene benytter vi oss stort sett av rilledeler, men vi har leid inn en sveiser som har vi utført en del sveising på stedet for å spare plass og mye kuplinger, spesielt på kjøleanlegget som har rustfrie rør og deler. Sprinkleranlegget leveres med en sentral for kjellerplan og en for de øvrige plan. Det leveres også to sentraler for utvendig fasadesprinkler som skal utløses om det brenner i nabobygget, samt to glykolsentraler for sprinkler i nedkjøringsrampe som er kaldt område, sier Nilsen.

Varme- og kjølerørene i bygget er fordelt i tre sjakter og ut i hvert plan, helt opp til plan 11. Alle etasjer varmes opp med radiatorer eller takvarmepaneler. I garderobene leveres det vannbåren gulvvarme.
- Vi har også lagt rørene frem til alle de 11 ventilasjonsaggregatene i U2 og U1, samt på taket.

Kjøling er også en del av vår leveranse. Det produseres på taket med kjølemaskiner og tørrkjøler. På toppen av bygget er det et lite teknisk rom hvor vi har montert veksler, akkumuleringstank og pumper. Kjølingen fordeles av kjølebafler og fancoils i alle etasjer, forklarer Nilsen.

Saken fortsetter under bildet:

Adrian og Kai i Teknisk rom. Bærums Verk Rørleggerbedrift har bygd det tekniske rommet helt fra scratch. Sprinkler, varme, kjøling, sanitær, og pumpeløsninger.[/caption]

På tappevannsiden benytter man seg også av fjernvarme og varmtvannsveksler fra Forum for produksjon av varmt tappevann. For å kunne tilfredsstille byggets krav til energiklasse A og varmt tappevann, er det i tillegg installert en CO2 varmepumpe med 4 stk.- 1000-liters akkumuleringstanker.

Da bygget regnes som høyhus, sørger Bærums-bedriften også for soneventiler i alle plan.
I utearealer og nedkjøring til kjeller leverer man vannbårent snøsmelteanlegg.

- I dette prosjektet har vi virkelig fått prøvd oss på det meste. Det er interessant å kunne prosjektere og levere alt av sprinkler, varme- og kjøleløsninger. Det bidrar til å holde oss oppdatert på hva som går og gjelder, og ikke minst fungerer. Men vi har utover dette, levert komplette løsninger for restaurantdriften i form av tre fettsutskillere med pumpekum, fem pumpekummer for spillvann og overvann under plan 1, da det ikke var mulig å få til selvfall for dette. Bare fordrøyingsanlegget er på 200 kubikk, sier Nilsen.

Saken fortsetter under bildet:

Her legges varmerørene av BVR i nedkjøringen til garasjeanlegget.[/caption]

Får skryt for jobben
Prosjektleder Ole-Christian Stav i Veidekke forteller at samarbeidet med Bærums Verk Rørleggerbedrift fungerer veldig bra i Universitetsgata 7-9.
- Gjennom vårt prosjekteringsfirma Itech som har ansvaret for de tekniske installasjonene i bygget, kan jeg bare understreke at vi veldig fornøyd med hvordan BVR utfører den tekniske entreprisen innenfor rør, sprinkler, varme og kjøling. De viser meget god teknisk forståelse for oppdraget og ikke minst selve utførerelsen av håndverket. Fremdriften fungerer optimalt, og de er fremoverlent i alle prosjektets faser, understreker Stav.

Han forteller at det gir en god trygghet for de som totalentreprenør å ha med seg dyktige underentreprenører som utfører jobben på en kvalitetsmessig god måte.
- Vi skal tilfredsstille vår oppdragsgiver Entra som setter strenge krav. De skal ha et bygg som fungerer, og det legges stor vekt på at de tekniske anleggene skal fungere etter intensjonen. Da må vi være trygge på at alt fungerer ved overlevering i august 2021.

Bærums Verk Rørleggerbedrift ble etablert i 2001 av Helge Skogstad. Rørleggerbedriften   har i dag blitt en stor aktør på prosjektmarkedet i Oslo og omegn. Samtidig bygger de opp en egen serviceavdeling som de har ambisjoner om skal vokse parallelt med prosjekt oppdragene.

- Vi er størst på prosjekt og der vårt satsningsområde ligger, men i kjølevannet av det er det viktig at vi også kan tilby serviceavtaler. Derfor har vi opprettet en egen serviceavdeling som vi bygger opp suksessivt og riktig tempo, sier Nilsen.

Meldt seg inn i VVS Eksperten
- Vi har i år meldt oss inn i rørkjeden VVS Eksperten. BVR har vært en selvstendig bedrift uten kjedetilknytning siden oppstarten. Nå så vi behovet for å være en del av en kjede, og få de fordelene det gir oss som bedrift på innkjøp, markedsføring og andre servicetilbud. Men vi var klare på at det må være en kjede som gir oss en merverdi, og ikke en masse utgifter. Vi kan allerede se at vi har god effekt av medlemskapet i form av bedre innkjøpsbetingelser, sier Nilsen.