- Folk vil se innsparingspotensial, karbonavtrykk og livssykluskostnader (LCC). I tillegg snakker stadig flere om viktigheten av å gjenbruke gamle bygningsdeler ved å sette inn ny ventilasjon og oppgradere teknisk funksjoner i stedet for å rive, som gir god sirkulærøkomomi, sier salgssjef Lars Lerdalen i IV Produkt AS.

Luftbehandlingsaggregater fra IV Produkt benyttes i tusentalls skoler, arbeidsplasser, sykehus, hoteller og boliger i Europa, og selskapet nådde i 2019 én milliard kroner i omsetning. Mattias Sjöberg og Fredrik Wolff, henholdsvis VD og teknisk sjef for konsernet, forteller til VVSforum at de nå rigger seg for å knocke to milliarder i årsomsetning allerede innen 2026, og lover at Norge fortsatt skal være et viktig satsingsområde.

Selskapet – med produksjon i Växsjö, midt i hjertet av Småland - har spesialisert seg på å utvikle og produsere energieffektive luftbehandlingsaggregat siden 1969, er i dag ledende på det skandinaviske markedet og påberoper seg å ha bransjens høyeste utviklingstakt.

IV Produkts  integrerte kjøleaggregat og reversible varmepumper gir en totalløsning for ventilasjon og komfortkjøling. Alle delene av kjøleaggregatet er innebygd i ventilasjonsaggregatet, noe som gir enklere installasjon og ikke medfører behov for kjøleinstalasjoner på taket. I tillegg krever de integrerte kjøleaggregatene betydelig mindre energi enn eksterne kjøleaggregat. Avtrekksvarmepumpen ThermoCooler HP varmer i tillegg også opp tilluften, og med de integrerte løsninger, slipper man rørmontering og ettervarmetilkopling.  Verdt å nevne er også IV Produkts trinnløse regulering for styring av kjølekompressorer og elektroniske ekspansjonsventiler, som gir en helt annen type regulering enn tidligere.

Saken fortsetter under bildet:

Etter utbyggingen av fabrikken i Växsjö, har IV Produkt fått betydelig mer lagerkapasitet for å kunne gjøre produksjonen enda mer effektiv.[/caption]

- Fantastisk reise
Sjöberg og Wolff gleder seg over den gode veksten i Norge de har hatt helt siden de etablerte datterselskap her i 2014, og sier IV Produkt i Norge har fått et veldig kunnskapsrikt og erfarent team. I fjor økte det norske selskapet omsetningen med ca 30 prosent.

- Det har vært en fantastisk reise i Norge de siste seks, sju årene. Men samtidig er det ikke overraskende, vi sa allerede ved etableringen her at vårt produktsortiment egentlig passet enda bedre i Norge enn Sverige, forteller de, og gir følgende begrunnelse: - Fordi det hadde vært større og tydeligere fokus på energieffektivitet og integrert styring av varmepumper her enn i nabolandene. Dermed så vi at potensialet var stort og at produktspekteret var ideelt.

- En trend som har fortsatt siden, supplerer Lerdalen, hvor folk vil se innsparingspotensial, karbonavtrykk og livssykluskostnader (LCC). LCC vil si hvor mye forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling utgjør i tillegg til investeringskostnaden i løpet av byggets levetid.

– Der vi før var i kontakt med entreprenører, ser vi nå at markedet, byggebransjen og eiendomsbransjen generelt ønsker nye produkter for å kunne bidra til det grønne skiftet. Det viser at IV Produkts massive investeringer i innovasjon for å finne nye løsninger som kan hjelpe til å spare energi og sørge for å ha med bærekrafttanken hele veien, nå virkelig betaler seg. I løpet av noen år har vi sett en veldig fokusendring fra at ventilasjon besto av en boks med luft og skulle koste minst mulig, til å bli en naturlig del av energieffektiviseringen. Et taktskifte hvor vi har bidratt nettopp med på å gå i forkant med å utvikle produkter som passer inn i et slikt tankesett. Og det er også ønskelig at vi blir utfordret på disse områdene, da det tvinger fram kontinuerlig utvikling.

Lerdalen har også merket en stor endring hos brukerne – det vil si boligeierne - i forhold til hva de trenger og hva de ønsker å bruke av ressurser, som også entreprenørene nå har tatt til seg.

– I tillegg til at man sparer energi, driver energieffektive og smarte løsninger også opp verdien på eiendommen, poengterer han.

 Viktig helse- og miljøaspekt
Selv om IV Produkt har lykkes svært godt med sine strategier, er de ikke i tvil om at det er mye mer å hente.

- Vi ligger hele tiden i forkant av utviklingen og kan tilby framtidsrettede produkter, både teknisk og fysisk. Samtidig har vi løftet fokuset veldig i forhold til hvor viktig riktig ventilasjon og temperatur er for trivsel, helse og effektivitet, slik at enda flere skal forstå at et godt klimaanlegg med varme og kjøling er en lønnsom investering, sier Wollf.
– Det er fortsatt mange som ikke vet forskjellen mellom aircondition og ventilasjon. Skal du få et godt inneklima, holder det ikke å sirkulere luften eller å åpne et vindu eller to en gang i mellom. Du er nødt til å bytte ut luften jevnlig.

Han minner også om at effektiviteten beviselig synker med 20 prosent om temperaturen i rommet du arbeider i stiger eksempelvis fra 20 – 25 grader.

Sjöberg trekker fram at også den fysiske størrelsen på produktene er en viktig del av utviklingen, i tillegg til de tekniske løsningene som gir store energibesparelser.

- Easy access aggregatene gjør det mulig å få inn og bytte gamle aggregater selv i trange åpninger og dører, og man kan bygge dem opp på plassen og skreddersy dem til prosjektets behov. Det gjør våre produkter også ideelle ved rehabiliteringer, som det jo er mye av i dette landet. Et konsept som gir stor fleksibilitet og effektiv installasjon, som vi var lenge før konkurrentene med å tilby.

- Stadig flere snakker om viktigheten av å gjenbruke gamle bygningsdeler ved å sette inn ny ventilasjon og oppgradere teknisk funksjoner i stedet for å rive, som gir god sirkulærøkomomi, legger Lerdalen til.

Har laget online event
Som et viktig ledd i å opplyse markedet om både viktigheten av luftbehandling og IV Produkts løsninger, har de lagd en digital presentasjon om framtidens ventilasjon, som du finner på hjemmesiden. Her får du kunnskap om hvordan et godt inneklima og smart ventilasjon kan forbedre helsen, øke produktiviteten og samtidig være en lønnsom investering. I tillegg kan du følge med på innvielsen av selskapets nye lokaler.

- Under selve eventet, prater vi på en pedagogisk måte om viktigheten av ventilasjon, deretter tar vi med deltagerne på en runde i våre lokaler i Växjö og hvordan vi jobber i 100 prosent frisk luft og komfortkjøling som alltid gir rett temperatur, sier Sjöberg.

Han bruker gjerne også deres egne lokaler og arbeidsmiljø for å eksemplifisere verdiene av å investere i ventilasjonsaggregater med varme og kjøling:

- Om temperaturen stiger og vi mister 10 prosent effektivitet i produksjonen i én måned, gjør det store utslag. Det betyr i teorien at de ansatte må jobbe overtid for å kunne holde produksjonsplanen, noe som hadde kostet oss 2,0 millioner kroner. Investering i kjøling i aggregatene koster 1,8 millioner. Det viser hvor rask payback investeringen i klima/kjøling gir. Samtidig er driftskostnadene for anlegget, som dekker 15.000 kvadratmeter, beregnet til kun 60.000 kilowattimer årlig –  det vil si grovt omregnet til 60.000 kroner. I tillegg får du alle andre effekter på kjøpet; som økt trivsel, redusert fravær osv.

- Som følge av den digitale presentasjonen, har vi allerede fått henvendelse fra to større byggherrer som ønsket at vi skulle hjelpe dem å se på løsninger, sier Lerdalen. - Det bekrefter vår posisjon som en ledende aktør på dette området!

I tillegg er det mange som setter pris på at de kun har én leverandør og en ansvarlig å forholde seg til, og at installasjonene kommer raskt til igangsetting uten å måtte involvere ulike aktører.

- Ved å bruke oss, slipper man å måtte bruke tid på hvem som har skylda om noe skulle skje. Er det feil, er det oss de skal kontakte. Vi påtar oss ansvaret og sørger alltid for å rydde opp, noe som er en stor trygghet for kundene.

- Men produktene installeres av spesialister og er veldig driftssikre, så det er heldigvis sjelden det oppstår problemer, legger han til.