Når det fremtidsrettede prestisjebygget «The Plus», som skal bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, bygges på Magnor i Hedmark, står den tradisjonsrike rørleggerbedriften YC Rør bak rørleggerleveransen. – Dette er et unikt prosjekt for oss og gir oss uvurderlig kunnskap, sier Atle Roaldstveit i YC Rør.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på mange tiår og fabrikken på Magnor vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og effektiv produksjon. Bygget er bygget som et plusstegn, med blant annet BREEAM Outstanding-krav, og med en fossilfri byggeplass vil også bygget være i verdensklasse når det gjelder bærekraft.

Saken fortsetter under bildet:

The Plus er tegnet som et pluss tegn, og fremstår med en fasade med tre og glass som er svært innbydende. Illustrasjon: Arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group[/caption]

Ø.M. Fjeld har hovedentreprisen, mens byggherren av den unike fabrikken er Vestre AS. De produserer utemøbler med hele verden som marked, og har gjort langsiktig bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten, og jobber målbevisst etter FN`s ni bærekraftmål.

Stort oppdrag for rørleggerbedriften
YC rør leverer rør, varme og kjøling, sprinkler og litt på trykkluftsiden i dette prestisjebygget som bygges i massivtre.
- Byggets utforming stiller store krav til utførelse av de tekniske installasjonene. Kort byggetid krever stor nøyaktighet i fremdriftsplanlegging og koordinering med øvrige entreprenører frem til bygget skal stå ferdig og klar til produksjon. Dette arbeidet pågår for fullt i disse dager. Prosessen med energioptimalisering har vært krevende og tatt mye og lang tid og ble først landet like etter påske, sier Atle Roaldstveit, prosjektleder i YC Rør, Hamar, og som er medlem av Comfort-kjeden og en del av VVS Norge.

- Dette er et utrolig spennende og artig prosjekt, men det har vært en lang prosess frem til der vi er i dag. Når vi ble forespurt første gangen hadde vi mer en nok jobb, samt at prosjekteringsunderlaget ikke var kommet så langt i prosessen, så vi takket nei. Det ble derfor noen runder frem og tilbake før vi endelig takket ja. Vi startet med å legge bunnledninger i november 2020, men selve kontrakten ble ikke landet før nå i februar så nå går det for fullt. Rørentreprisen omfatter sanitær, varme, kjøling og noe trykkluft.

Et utrolig prosjekt
Utbyggeren har engasjert det verdenskjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group til å tegne The Puls. Bygget er helt spesielt med fire fløyer og med et episenter i midten som skal bidra til at logistikken blir helt unik i fabrikken. Prosjektet har fått omtale i totalt 70 land.

- Vestre er en veldig spennende utbygger, med sans for å bygge utradisjonelt, og på Magnor bygger de verdens mest miljøvennlige fabrikk innen deres felt. Det skal produsere 250.000 kWh fornybar energi i året som skal holde produksjonsmaskinene i gang, og lade de elektriske lastebilene.  Og et svært effektivt energigjenvinningssystem vil redusere energibehovet til fabrikken med 90 prosent sammenliknet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk. I tillegg skal man gjenbruke 95 prosent av vannforbruket ved hjelp av rensing, forteller en engasjert Roaldstveit.

Saken fortsetter bildet:

De store glassflatene i de ulike fløyene av bygget, skal åpne opp for publikum, slik at de kan følge produksjonen og livet inne i deler av fabrikken. Så i tillegg til et praktisk og visjonert fabrikkbygg, blir dette også et opplevelsessenter for publikum som vil se.[/caption]

- Det er ikke rart det har tatt lang tid å få alle løsninger på plass, og hvordan de skulle utformes og løses. Siden det bygges i massivtre og konstruksjonen kommer i elementer, bygges det fort selv om det er mye glass.

Tekniske løsninger i bygget
The Plus bygges med Breeam Outstandig som bakteppe i all utførelse. Bygget får tradisjonelt sanitæranlegg, men med stor vekt på design, estetikk, vannforbruk og lekkasjesikring.
- Det er krevende og utfordrende å bygge etter Breeam, og spesielt krever Breeam Oustanding mer dokumentasjon og underlag. Men vi har etter hvert opparbeidet oss mye kunnskap om de ulike standardene og kravene i de ulike gradene av Breeam, sier Roaldstveit.

I fabrikken på Magnor legges det stor vekt på energioptimalisering av byggets oppvarming og kjølebehov opp mot prosessproduksjonen. Det vil være et stort prosessanlegg i fabrikken som skal lakkere alle møblene som vil avgi masse energi, og bidra til at energiregnskapet mer eller mindre går i null.
- Vi hadde opprinnelig med to varmepumper til varme- og kjøleanlegget, men disse er nå gått ut til fordel for en større felles energisentral med fire varmepumper som blir levert av Greiff. Det er boret 15 energibrønner med 300 meter dybde, påpeker Roaldstveit.

Saken fortsetter under bildet:

Her er YC rør i full gang på byggeplassen.[/caption]

Det er prosjektert en kjøle- og varmekapasitet på henholdsvis 350kWh og 476kWh. Under drift, og ved – 25 grader, vil prosessanlegget kunne produsere opp til 238 kWh som kan nyttiggjøres til oppvarming i bygget. I sommerhalvåret med lite oppvarmingsbehov vil overskuddsvarme fjernes via tørrkjøler. Komfortkjøling vil gi en effekt på 172 kWh via ventilasjon, samt via fancolis og kjølebafler i tavlerom og møterom.

- Det legges tørrbrannopplegg rundt hele bygget i grunn, cirka 600 m rør som mates fra to kanter fra hver sin brannhydrant. I tillegg kommer tørrbrannopplegg på tak, sier Roaldstveit.

YC Rør har valgt å sette bort sprinklerjobben til Evensen Rør som er spesialister på sprinkler.
- Det bidrar til at vi ikke trenger å leie inn ekstra mannskap, samtidig gir det oss god arbeidsro, forutsigbarhet og trygghet, siden de er spesialister og fagmessig dyktige. Vi har selv gode folk på sprinkler, men ikke tilstrekkelig kapasitet alene da vi også har oppdrag på andre fronter. Vi kan dermed vi bruke våre medarbeidere mere effektivt på øvrige deler i prosjektet.

Samarbeidet flyter veldig bra
- Systemskjemaet er endelig låst for vår del nå. Det blir mye rør og teknisk legging i smale korridorer. I et slikt bygg i massiv-tre er innfestningen vesentlig enklere en i et tradisjonelt bygg, samtidig fungerer samarbeidet med de andre fagene meget bra. Det bidrar til at produksjonen går veldig bra. En annen årsak til at dette flyter bra er vårt tette samarbeid med hovedentreprenøren ØM Fjeld. De er en partner vi har lært å kjenne godt gjennom mange andre prosjekter, sier Roaldstveit.

- Med egen anleggsleder, i tillegg til bas på prosjektet, sikrer vi oss i tillegg full fokus på drift og effektiv produksjon.

- I disse dager foregår alt bortsett fra selve byggingen over teams, og det passer bra siden det er stor geografisk spredning i prosjektgruppa. Det er utrolig effektivt og tidsbesparende, og vi bruker Dalux som felles plattform. Et annet viktig moment for at vi har god fremdrift, er at Innlandet har vært relativt skjermet for pandemien, og vi har ikke hatt noen smittetilfeller som har påvirket prosjektet til nå.

- Men det blir nok lysår til neste gang vi får være med på et prosjekt av denne typen igjen, sier Roaldstveit avslutningsvis.

Som man ser av bildene under, er dette et helt spesielt prosjekt og bygg som Atle Roaldstveit sier: