- Vi er veldig fornøyd med å få Svein om bord og vet han vil styrke vår kompetanse og evne til å møte fremtidens utfordringer i bransjen, sier Country Manager Rune A. Rystad.

Svein Kaasa har utdannelse fra NMH, Teknisk fagskole VVS samt Høgskolen i Østfold avdeling byggfag.

Han har tidligere jobbet blant annet i Østberg, Nibe og sist i Vaillant Norge. Svein har tidligere i hovedsak jobbet med varmepumper/ventilasjon/varmeanlegg.