Norge opplever en ny runde med økt smitte i befolkningen med påfølgende belastninger på helsevesenet. Forbedret kvalitet på ventilasjonsfiltrene vil være et godt tiltak.

Regjeringen har gjeninnført gult nivå i barne- og ungdomsskolene og rødt nivå i videregående skoler.  Dette er tiltak som følge av særdeles høy smittespredningen i den yngre befolkningen.  Skolene oppleves som møtestedet der smitten skyter fart.  Dette fører i sin tur til økt smittespredning generelt i samfunnet og en særdeles krevende bemanningssituasjon i skolene.

Start det nye året med fokus på ventilasjonsanlegget, gå over til ePM1 90% kvalitet.

Øke kvaliteten på ventileringen

Skolene er i en særstilling med tanke på ansamling av mange unge mennesker innenfor et veldig begrenset areal.  I tillegg til at elevene kommer hjem til respektive familier, frekventerer mange elever på ulike sosiale aktiviteter på kveldstid.  Her er det veldig mange kontaktpunkter som forbindes med risiko i forhold til smittespredning. 

WHO og Eurovent er begge tydelige på at det er viktig å ventilere godt i arealer der hvor mennesker møtes.  Ikke spar på luften men kjør på med rikelig luftmengde i ventilasjonsaggregatene, god ventilering beskrives som «de billigste og mest effektive tiltakene» mot spredning av covid, ifølge The Guardien.  Det er relativt enkle tiltak som skal til – som for eksempel å øke mengden med supplerende uteluft.  La gjerne ventilasjonsanlegget gå en god stund etter at menneskene forlater rommet, og start opp igjen ventileringen i god tid før rommet tas i bruk igjen.

God kvalitet på filteret – bruk gjerne ePM1 90% istedenfor ePM1 60%.

I en artikkel i Dagbladet som ble publisert i romjulen poengterer Jørn Klein, professor i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, at det å benytte luftfilter som et hjelpemiddel i å begrense smittespredning kan være ett godt tiltak.  Han går så vidt langt som å kritisere FHI for ikke å fremheve tilstrekkelig viktigheten av god ventilasjon.  Dette viser seg å være viktig når vi vet at superspreding har en hyppigere tendens til å oppstå ved ventilering med lave luftmengder.

Luften vi omgir oss med er innfiltrert av det vi kaller svevestøvpartikler som består av det minste partiklene vi finner i lufta.  Svevestøv er en kompleks sammensetning av mikroskopiske partikler. Deriblant virus som er i nedre sjiktet av størrelsesskalaen.  Dette er årsaken til at vi utstyrer ventilasjonsaggregatene med filter, for at partiklene siles ut og setter seg fast i filtermedie før luften spres rundt i lokalene. 

En skiller mellom ulike kvaliteter på ventilasjonsfilter, og den kvaliteten som benyttes hyppigst i dag er det vi kaller ePM1 60%, det vil si at dette filteret har en utskillingsgrad på 60 % av alle partikler fra 0,3 til 1 tusendels millimeter. 

Virus er som nevnt veldig små partikler i størrelsesorden 0,01 tusendels millimeter, og vi vet at covid viruset er avhengig av å sitte på en vertscelle for at det kan utføre noen risiko.  Det vil si at partikkelen blir større og sjansen for at virus med vertscelle setter seg i filteret.

Ved å øke kvaliteten på ventilasjonsfiltrene fra ePM1 60% til ePM1 90%, som består av et filtermedie som er bygd opp med tettere avstand mellom fibrene, vil sjansen for å fange opp disse partiklene økes.

Luftrensere kan være et godt supplement til et godt ventilasjonsanlegg.

WHO uttaler at luftrensere vil være et godt supplement til bygningenes ventilasjonsanlegg.  Luftrenserne er med å filtrerer bort partikler som ikke raskt blir sugd inn i luft avkast ventilene.  De vil stå uavhengig å rense luften i respektive rom, og har ofte langt bedre filterkvalitet enn det som sitter i ventilasjonsanlegget.  Det er viktig å presisere at en luftrenser ikke vil erstatte ventilasjonsanlegget men vil fungere som et godt supplement.

ACA Breheimen

En ACA luftrenser har, i tillegg til et partikkelfilter med høy utskillingsgrad, et velfungerende kullfilter og UV lys
(UV lys har den egenskapen at den eliminerer bakterier/virus). Dette vil være veldig effektivt for bekjempelsen av de ulike partiklene som genereres inne i rommene, ved for eksempel nysing og hosting, før det etter hvert blir sugd opp av ventilasjonsaggregatet.

Vi anser luftrensere som en viktig del av et godt inneklima.
Derfor har Interfil en egen salgsingeniør som utelukkende arbeider med dette segmentet.