Kvalitetssystemet Dextro (lansert i 2016 som VB Smart) har siden januar 2021 økt brukermassen med over 40 %. I sommer ble systemet lansert på ny teknologi, og nylig ble det avholdt webinar med gjennomgang av nytt design med ny funksjonalitet. Nesten 70 deltagere, både daglig ledere, prosjektledere og utførende rørleggere deltok for å få en gjennomgang.

- Webinaret var lærerikt, og veldig bra at det var toveis kommunikasjon slik at man fikk stilt spørsmål, sier Jan Einar Asp i VB Asp Rørservice.

Dextro er et kvalitetssikringssystem utviklet for VVS bransjen, og eies av VVS Norge og rørleggerkjeden VB. Oppdragene blir dokumentert fra start til slutt ved hjelp av sjekklister, bilder og avviks- eller endringsmeldinger. I tillegg har bruker tilgang på ressursplanlegger, timeregistrering, personalhåndbok og kompetansemodul i en og samme app.

- Det er mange som er interessert i å se hva som er nytt, kanskje til og med se at deres forslag eller ønske er tatt med i utviklingen, sier drift- og utviklingsleder Elise Støle i VB.
- Vi er opptatt av at systemet skal være for brukeren, og tar gjerne imot ønsker og ideer til videreutvikling. Dette ser de på som en stor del av suksessen til systemet – at nettopp brukerne er med på utviklingen.

Saken fortsetter under bildet:

I høst presenterte man Dextro på VVS Norges nasjonale messe.

- Interessen for å kvalitetssikre arbeidet sitt er voksende, og det har vært en enorm etterspørsel av nye bedrifter som ønsker å ta systemet i bruk. Med stadig nye og strengere krav til dokumentasjon er et godt fungerende system i alle ledd er svært viktig. «Vi ser en økende etterspørsel etter Dextro, og takker gode ambassadører i VB og VVS Norge som baner vei, sier Støle.