Rambøll-ingeniørene understrekte viktigheten av at sprinkelanlegg kontrolleres og at eventuelle feil og mangler blir påpekt og rettet opp. Men spurte samtidig om hva som egentlig er kontrollørenes myndighet og rolle, og hvorfor praktiseres det så ulikt dem imellom.  Nå er det på høy tid å rydde opp og finne en enhetlig praksis, mente de.  

Ifølge Forskrift for brannforebygging, plikter byggeier å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og krever en kontrollrapport fra kvalifisert kontrollør (FG-900 sertifisert). I Norge er det i dag kun godkjente FG-kontrollører som kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap. 

Bjørnstad og Ingthorsson fortalte at de stadig opplever at kravene fra sprinkelkontrollørene er urimelige. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å følge NS 12845 (sprinklerreglene) slavisk i et moderne bygg, og derfor dokumenteres fraviket for å forankre funksjonen. Vi kommer i en skvis, som får økonomiske konsekvenser for oss. Det er som regel vi som sitter igjen med regningen da kontrolløren mener det er prosjekteringsfeil, fastslo de. 

(Artikkelen fortsetter under bilde).​

Gardar-og-Christoffer-1.jpg

Bilde: VVS Ingeniørene Christoffer Bjørnstad, og Gardar Ingthorsson, hos Rambøll, har tatt grep for å unngå ulik praksis av FG-kontrollører.

Må leie inn prosjekterende
I påvente av at noe skal skje, velger Rambøll stadig oftere å leie inn ressurser for å kontrollere deres egen prosjektering! 

- Vi gjør dette for at vi kan få justert eventuelle forhold før vi er ferdig prosjektert. Da kan vi nemlig vise til at prosjekteringen er kontrollert og godkjent av en kontrollør. Dermed kan de ikke komme i ettertid og mene noe annet, eller at en annen kontrollør på sikt kan si at noe ved prosjektering er feil.

 - Gardar og jeg er ganske bevisst på å gjøre det på denne måten,  for å dempe problematikken med at mange kontrollører dessverre ikke sjekker ut i fra prosjekteringsforutsetninger og regelverk, men lener seg alt for mye hva de selv mener. 

- Og dessverre hører byggherrer ofte på kontrollørene selv om man argumenter for at alt er ok. Men er et fravik dokumentert, kan ikke kontrolløren overprøve dette. Det er ikke de som har prosjekteringsansvar, påpeker han. Kanskje myndighetene burde vurderes å sette krav til 3.partskontroll av sprinklerprosjektering på samme måte som brannkonseptene? Da ville denne kontrollen vært pålagt i prosjekteringsprossessen og problematikken ville i større grad blitt unngått.