Håvard, lærling i FLOW Trøndelag VVS.
Håvard, lærling i FLOW Trøndelag VVS.

Hvert år tas det inn lærlinger i flere av FLOW-selskapene. I FLOW Trøndelag VVS er det per i dag 13 lærlinger og hvert år tas det inn nye. 

-Bare siste måneden har vi hatt tre lærlinger oppe til svenneprøven som bestod med glans, forteller daglig leder i FLOW Trøndelag VVS, Monica Loe. Det blir vi stolte av! -Vi har stor tro på at dette er en veldig fin måte å rekruttere ny arbeidskraft på siden de blir en del av kulturen vår allerede fra læretid, fortsetter Monica. – Hos oss har vi alltid skolelærlingene her på utplassering mens de går på skolen slik at både de og vi kan se om det er en god match.

FLOW Trøndelag VVS ble også nylig nominert til årets lærebedrift 2024 av Rør Norge.

 -Det er utrolig stas, forteller Monica Loe. Hun fortsetter; tre av lærlingene er jenter og det syns vi også er hyggelig å se, at det kommer flere jenter til faget vårt.

Totalt i FLOW Group har vi nå 30 lærlinger, av disse er 10 voksenlærlinger.

Ungdomslærlinger og voksenlærlinger hos FLOW Meisingset VVS

For å sikre en pålitelig og kompetent arbeidsstyrke investerer FLOW Meisingset VVS i opplæringsprogrammer for både ungdomslærlinger og voksenlærlinger, med fokus på å bygge en sterk arbeidsgivermerkevare samtidig som vi former fremtidens profesjonelle medarbeidere innen rørleggerfaget. 

-Som en ledende aktør innen rørteknisk drift og vedlikehold i Stor-Oslo, ser vi viktigheten av å investere i kompetanse og å utvikle neste generasjons rørleggere, forteller salg- og markedsansvarlig i FLOW Meisingset VVS Joakim Arnesen. Selskapet har som en naturlig del av driften utviklet lærlinger i mer enn 60 år, og har i dag seks lærlinger i alderen 16 til 44 år. To av lærlingene våre er ungdomslærlinger og fire er voksenlærlinger, alle med ulik alder, bakgrunn og utgangspunkt, fortsetter Joakim.

Mikkel Wang er 16år og i gang med sitt andre halvår som rørleggerlærling i FLOW Meisingset VVS
Mikkel Wang er 16år og i gang med sitt andre halvår som rørleggerlærling i FLOW Meisingset VVS

Ungdomslærlinger: Investering i fremtidens talent

Ungdomslærlingeprogrammet hos FLOW Meisingset VVS gir unge en flott mulighet til å utforske og utvikle ferdighetene som kreves for en vellykket karriere innen rørleggerfaget. Gjennom en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk erfaring lærer ungdommene grunnleggende prinsipper innen rørleggerarbeid og byggteknikk.

- Ved å investere i ungdommen, ikke bare som fremtidig arbeidskraft, men som høyt kompetente fagarbeidere, bidrar vi til samfunnets og bransjens utvikling som helhet. Ungdomslærlinger får muligheten til å jobbe sammen med erfarne fagfolk, noe som ikke bare øker deres faglige ferdigheter, men også gir dem en dypere forståelse for yrket og dets betydning, påpeker Arnesen.

Gjennom et to- eller fireårig lærlingeprogram får ungdomslærlinger hos FLOW Meisingset VVS den nødvendige tiden til å utvikle seg og vokse som fagfolk.

- Ved å bli en del av FLOW-teamet blir de ikke bare en del av en bedrift, men en del av et fellesskap som verdsetter deres bidrag og investerer i deres suksess.

- Mikkel Wang tok et modig valg da han søkte lærlingplass hos oss rett etter ungdomsskolen. Han var svært motivert for å begynne rett i jobb og å lære seg faget kombinert med praktisk arbeid fra dag en, og i løpet av 4,5 år vil han fullføre læretiden i bedrift kombinert med deltid på skole frem mot svenneprøven og fagbrevet.

-Mikkel kom til oss som en svært motivert 15 åring, med god verktøyforståelse og nevenyttige egenskaper. Og ikke minst med godt humør, positiv holdning og en ivrig lærelyst. Dette var grunnlaget for at vi ønsket å satse på Mikkel sin utvikling, – også stiller han på jobb stort sett et kvarter før tiden nesten hver dag, forteller Arnesen.

Åge Johnsen, opplæringsansvarlig i FLOW Meisingset VVS, forteller at det ikke bare handler om å utvikle de tekniske ferdighetene.
- Vi legger også stor vekt på mentorskap og personlig utvikling. Hver lærling jobber med en erfaren fagperson som fungerer som deres fadder og mentor og hjelper dem med å vokse til selvsikre, kompetente rørleggere. 

I august 2022 fikk det nyopprettede selskapet FLOW Elektro Sør-Vest sin første lærling, Kjetil Moen. 
– Det var stor stas når vi kunne ta imot vår første lærling, forteller daglig leder i FLOW Elektro Sør-Vest Tjerand Djup Nesvik og fortsetter: Arbeidet med å få flere til å velge fagutdanning og bli lærlinger er viktig og noe vi engasjerer oss i. Det er vanskelig å få tak i fagarbeidere til bygg- og anleggsbransjen og vi trenger flere ansatte fremover. Derfor er det også så kjekt å få muligheten til å ha med seg lærlinger inn i bedriften og være med på å forme fremtidens fagarbeidere. Vi håper å kunne ta imot enda flere lærlinger fremover.

- Helt siden oppstarten har Kjetil hatt en meget god utvikling, med god oppfølging fra FLOW Elektro Sør-Vest og opplæringskontoret for elektrofag. - Det er viktig for oss å gi lærlingene en variert og spennende, men ikke minst forutsigbar arbeidshverdag slik at de er godt forberedt til fagprøven, men ikke minst arbeidet de skal utføre, sier Tjerand.

Voksenlærlinger: Utvikling av erfarne fagfolk

FLOW Meisingset VVS ønsker seg også erfarne fagfolk fra andre bransjer eller med tidligere erfaring innen rørleggerfaget. Voksenlærlingeprogrammet gir disse en mulighet til å ta rørleggerutdannelse ved å tilby full opplæring i bedrift i løpet av fire og ett halvt år.

- Voksenlærlingene hos oss drar nytte av et skreddersydd opplæringsprogram som tar hensyn til deres tidligere erfaring og ferdigheter. Gjennom praktisk opplæring og veiledning fra erfarne fagfolk, får voksenlærlingene muligheten til å bygge videre på sin eksisterende kunnskap og utvikle seg til dyktige rørleggere, påpeker Johnsen.

- Og akkurat som våre ungdomslærlinger, drar voksne lærlinger ved FLOW Meisingset VVS nytte av praktisk opplæring, mentorskap og muligheter for personlig og faglig vekst. Når de går videre gjennom programmet vårt, får de ferdighetene og selvtilliten de trenger for å utmerke seg i rørleggerfaget, samtidig som de bidrar med sine unike perspektiver og erfaringer til teamet vårt, fortsetter Åge.

Grzegorz Kedzior ble ansatt som voksenlærling i 2020 og skal etter planen opp til svenneprøven til høsten. Han er 44 år, har bachelor i ingeniør- og informasjonsteknologi og jobbet seg i løpet av 20 år målbevisst oppover fra sesongarbeider til produksjonsansvarlig og til slutt gårdsbestyrer med stort ansvar for en gård med bærproduksjon.

Da han søkte nye utfordringer og erfaringer falt valget på FLOW Meisingset VVS for en ny karrierevei innen rørleggeryrket. Grzegorz bidrar med gode holdninger og arbeidsmoral, har en rolig, hyggelig og trygg tilstedeværelse og har allerede opparbeidet seg solid teknisk fagkunnskap.

Han setter krav til seg selv og de han arbeider med og viser tillit og omsorg for sine kollegaer, som gjør at han passer godt inn i rollen som en fremtidig læremester for våre ungdomslærlinger.

Oppbygging av et fellesskap

For FLOW Group er ikke opplæring bare en forretningsstrategi, men en måte å bygge et sterkt og engasjert arbeidsmiljø på. Gjennom sitt engasjement for opplæring og utvikling av ansatte, har flere av FLOW-selskapene etablert seg som en arbeidsgiver som verdsetter talent og investerer i fremtiden.

-Våre medarbeidere er vår største ressurs, og uansett om det er ungdomslærlinger som utforsker sitt første yrkesvalg eller erfarne fagfolk som søker nye utfordringer, er selskapene i FLOW forpliktet til å støtte og veilede alle ansatte på deres karrierevei, påpeker Siv Merethe Berge Røsland, daglig leder i FLOW Group Norge.

- Ved å tilby et inkluderende og støttende miljø, bidrar FLOW-selskapene til å bygge et fellesskap av dedikerte fagfolk som deler en felles lidenskap for rørlegger-, elektriker- og ventilasjonsfaget og forpliktelsen til å levere kvalitet og innovasjon til kundene sine, avslutter Røsland.