Bort fra bruk og kast, over til å beholde alt det er fornuftig å beholde: Det bør bli en ny gjennomgangstone i bransjen, ifølge administrerende direktør Bjørn-Osvald Skandsen i Systemair.

– Bytt ut vifter, dårlige spjeld og styring, så får du full oppgradering. Noen ganger er det ikke mulig å få det til, og da må du bytte ut. Men det er galskap å rive ut innkassinger eller kanaler som er fullt brukbare etter 20 år, mener han. At det er behov for å gjøre noe med mange anlegg, er Skandsen ikke i tvil om. 

– Veldig mange ventilasjonsaggregater har fungert dårlig i lang tid, og de jobber langt fra optimale driftspunkter. Det må vi være ærlige og si. Som bransje må vi ta ansvar for at ting fungerer som de bør og varer lenger, mener Bjørn-Osvald Skandsen.

Bytter innmaten

Det å beholde mest mulig har Systemair testet ut selv i fabrikken på Dal.

– Der hadde vi et 20 år gammelt aggregat ute på taket. Normalt ville vi revet det ut og installert et nytt. Men innkassingen var bra nok, så vi tok bare ut innmaten. Vi byttet vifter og automatikk og koblet sammen varmepumpen. Nå fungerer det som et nytt anlegg, fastslår Skandsen. Ikke minst fordi gammel automatikk ble erstattet og ny løsning med moderne grafisk grensesnitt gjør det enkelt å endre settpunker og overvåke anlegget.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Innmaten i det gamle aggregatet på taket av Systemairs fabrikk er byttet ut: Både viftemotor og automatikk er nye.

Smidigere prosess

Selv om det hadde vært en smal sak for Systemair å skaffe seg et rimelig aggregat, var ikke den kostnaden egentlig poenget.

– Det handler om hele installasjonen. Det var smidigere å gjøre oppgraderingen slik vi gjorde, understreker Skandsen. Blant annet slapp de å heise et nytt aggregat opp på taket og koble til eksisterende anlegg.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: – Det hadde vært gøy å ha et nytt aggregat på taket, men det er gøy å ha det gamle på taket når vi vet at innmaten er bra, poengterer Bjørn-Osvald Skandsen.

Tror markedet for rehab er stort

Selv om Skandsen tar til orde for å beholde mest mulig av gamle aggregater, er han ikke bekymret for markedet for nye. Til det tror han etterslepet i rehabilitering og oppgradering av ventilasjonsaggregater er for stort.

– Hvis ingen skal ha nye produkter, har vi et problem – men jeg tror ikke det er en realistisk situasjon, sier han. Dessuten er Systemair sin rolle å sørge for at kunden får det produktet han eller hun trenger for å ventilere et bygg, enten det er vifter og eller aggregater.

– Rehabilitering og ombygging er et kjempemarked, for det er mange anlegg det burde vært gjort noe med. Det er ikke sikkert det er betalingsvilje eller budsjett for å kjøpe et nytt aggregat, så oppgradering kan være mer overkommelig og lettere å regne hjem i en del tilfeller, poengterer han. 

Mange aggregater kan fungere godt ut over forventet levealder på 15 til 20 år, men stadig flere aggregater kommer til å trenge oppgradering eller utskifting i årene framover. 

Systemair alene leverte over 10 000 aggregater til norske yrkesbygg i perioden 1990 til 2005. 

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Gammel automatikk er erstattet av ny, og aggregatet styres som om det var nytt. Her er varmepumpen koblet inn i samme grensesnitt. – Før var det bare teknisk fyr med nøkkel som kunne gjøre noe med innstillinger. Med oppgraderingen fikk vi aggregatet tilbake!, sier Bjørn-Osvald Skandsen. Han presiserer at det ikke er meningen at alle skal ha tilgang. 

– Vi vet at det er etterspørsel etter oppgradering, men konseptet har ikke vært der til nå. Det har blitt byttet enkeltkomponenter, men sjeldent gjort en full overhaling. At vi satser på dette, handler egentlig om at vi ønsker å ha aggregater som funker. Vi vil at kundene våre skal ha en enkel jobb, og vi gjør det enklere for dem hvis de kan oppgradere på samme måten som vi gjorde – ved å tilby et ferdig konsept vi vet fungerer, sier Skandsen.