85 prosent av de spurte rørleggerbedriftene svarer i Byggenæringens Fremtidsbarometer 2021 at kompetanse er bedriftens sterkeste konkurransefortrinn. Det er 6 prosent mer gjennomsnittet blant bransjene i BNL.

– Dette forteller at fagfolk vet hvor viktig kompetanse er for at jobben skal bli riktig utført. Bevisstheten rundt kompetanse bidrar også til at bedrifter holder seg oppdatert. Det er slik at det bedrifter opplever som konkurransefortrinn, det er de også ofte opptatt av å ta vare på, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge. Hun synes det er svært positivt at bedriftene selvverdsetter kompetanse så høyt. – Byggene blir smartere og de tekniske installasjonene mer komplekse, det krever fagfolk for å bygge kvalitet, sier Røiseland. Byggenæringens fremtidsbarometer er BNLs årlige medlemsundersøkelse. 120 av RørNorges 606 medlemsbedrifter har svart. Færre vil ta inn lærlinger, men store bedrifter vil ansette flere Litt færre rørleggerbedrifter planlegger å ta inn lærlinger og litt flere skal redusere bemanningen. Men det er snakk om marginale endringer, så vi er godt innenfor feilmarginen. Her er rørbransjen på lik linje med resten av BNL-fellesskapet. Bedriftene som ikke vil ta inn lærlinger i år begrunner det med at bedriften er for liten (22%) og at de ikke har nok arbeidsoppdrag (50%). En liten andel (6%) synes kvaliteten på lærlingene er for dårlig. I BNL samlet skylder 12 % av bedriftene for dårlig kvalitet som årsak til at de ikke tar inn lærlinger. – Rørentreprenørenes opplæringskontorer gjør en fantastisk innsats med å følge opp lærlinger. Det bidrar til at ungdommene får mulighet til å bli gode lærlinger. Etter hvert ser vi jo at de fleste også blir fast ansatt i bedrifter der de er utplassert, sier Marianne W. Røiseland. Rørleggerbedrifter fikk tak i markant flere lærlinger enn resten av byggenæringen – 80 mot 60 prosent, og bare 11 prosent synes det er vanskelig å få tak i lærlinger. Ansetter flest lærlinger etter endt læretid Bedriftene ansetter i all hovedsak nye rørleggere etter at de har endt læretiden sin i bedriften. Dette også i større grad enn resten av byggenæringen. 59 prosent rørleggerbedrifter melder at de ansetter lærling etter endt læretid – mot 44 prosent i resten av BNL-fellesskapet. Størst mulighet for å få seg jobb i en rørleggerbedrift er det for dem som legger inn åpne søknader i bedrifter, og som allerede kjenner bedriftsledere og rørleggere. Seks av ti bedrifter ansetter via personlige nettverk. 40 prosent av RørNorges medlemsbedrifter ønsker å ansette noen i fast stilling i første halvår av 2021. Dette gjelder i hovedsak de store bedriftene. Imidlertid melder 38 prosent at de synes det er vanskelig å få tak i fagarbeidere. Det er en nedgang fra 2020 da 55 prosent av bedriftene mente det var mangel på kvalifisert arbeidskraft. Svak miljøprofil Miljøprofil har de som har svart på undersøkelsen mindre fokus på, selv om vannbåren varme er rørleggerens domene, og den kanskje reneste måten man kan varme opp bygninger på. – Det burde bety mer for firmaene. Kundene kommer til å kreve mer miljøvennlige løsninger. I forhold til oppvarming er rørleggeren en del av løsningen, men også på andre områder blir det viktig å kunne vise til et ekte miljøansvar for å få kontrakter i fremtiden, tror Røiseland.