- Vi snakker om et fremtidsrettet rør i høy kvalitet. Viega har forsket på dette i mange år, og lanserte dette røret allerede i 2008. Røret er attraktivt med de egenskapene bransjen etterspør, men få i Norge vet om eller benytter seg av 1.4521. Dette tynnveggede presisjonsrøret brukes sammen med pressfittings i rustfritt stål - AISI 316. Informasjon om materialer og rørsystemer må tydeligvis løftes høyere i bransjen, noe vi ønsker å gjøre noe med, sier Arvid Aalen og Frederik Fiske. 

Lang holdbarhet og prisgunstig

- Når Høiax er eneste bransjeaktør i Norge som satser på 1.4521 (AISI 444), er det merkelig. Røret er tilgjengelig hos alle produsenter i Europa som også forsyner det norske markedet, sier begge to. 

- Den nikkelfrie rørkvaliteten EN 1.4521 eller AISI 444 går for å være en av fremtidens mest interessante, ferritiske stålkvaliteter med innhold av krom på cirka 17,5 %, og molybden innhold på rundt 2,0 %, stabilisert med titanium og niobium. Det gir meget gode korrosjons- og hygieneegenskaper. Røret produseres i samsvar med blant annet EN standard 10088. I et marked som etterspør lang holdbarhet, rask montasje og økonomiske installasjoner, er riktige materialvalg på riktig sted et verdifullt fokus i bransjen. At røret har meget lav termisk lengdeutvidelse (varmeutvidelsekoeffisient kun 0,0104) er også montasjemessig gunstig i rørstrekkene, sier Aalen. 

Høiax har også de tradisjonelle rørene i materialkvaliteten 1.4401 (AISI 316L) fra Viega lagerført.

- Vi mener derimot nikkelfrie 1.4521 (AISI 444) er et mer riktig økonomisk valg, til blant annet fordelingsrør i innvendig ledningsnett og innehar i tillegg utallige bruksområder for rørleggere. Røret ble utviklet for å gi markedet et prisgunstig alternativ med samme høye kvalitetsstandard til rørbransjen i 2008. Dette med bakgrunn i økende råvarepriser på rustfritt stål, den gang som i dag, er ønsket om mer stabile priser økonomisk interessant og høyaktuelt i bransjen, sier Aalen.

Aalen får støtte av adm.direktør Thomas Buskoven.
- Det er faktisk samme materialtype i våre varmtvannsberedere, og som vi har benyttet de siste 25 årene. Det er en fantastisk materialkvalitet, understreker han
.

Viega Sanpress
Foto: Viega

Rustfritt stål kontra kobber

- Ved høy vannhastighet kan kobberrør i kombinasjon med høye temperaturer få korrosjonsproblematikk. Rustfritt stål i rett beskaffenhet er ekstremt resistent mot erosjon og punktkorrosjon. Allerede ved normale vannhastigheter kan dette fortsatt skape utfordringer ved bruk av kobberrør, sier Fiske.

- Her vil rustfritt stål være et riktigere valg enn kobber fordi de tåler høyere hastighet på vannet som er viktig for å forhindre biofilm inne i rørene. I Danmark brukes det i dag nesten ikke kobber til drikkevann. Kobber er tradisjonsrikt og godt materiale, men rustfritt stål er enda bedre slik vi ser det, sier Fiske. 

Som en av Europas ledende produsenter av både plast, alupex, metall rørsystemer og installasjonsteknikk har Viega høyt fokus på innovasjon og forskning. 

- Vi ønsker å gi faktabasert informasjon rundt sikkerhet, levetid, korrosjon, drikkevannhygiene og pressteknologi til bransjen i årene fremover, påpeker både Aalen og Fiske.

- Vannkvaliteten er en faktor, som har stor betydning for korrosjonsbestandigheten. Det vil alltid være mikrobiell vekst i vanninstallasjonene. Det pågår stadig undersøkelser her, ikke minst i drikkevannhygiene og legionella. Sintef rapporten VarmtVann2030 belyser at å overestimere største samtidige vannmengde for fordelingsledninger er ugunstig, mens mindre rørdimensjoner og høyere vannhastighet blant annet er mer energieffektivt. Vi har hatt fokus på dette i minst 20 år, sier Fiske.

Drikkevannbegrep og EN NS standard

Pressfittings rørsystemer har blitt en moderne standard de siste 15 årene innen rørmontasje for rørleggere. Sikkerheten har økt med lekkasjeindikator-konsepter, bedre verktøyteknologi, trykkprøvingsprosedyrer og økt hurtighet som følge av det.

- Når man bearbeider «kaldt» uten å varme opp materialet, gir dette holdbar, ren og hygienisk installasjon. Et eksempel: Nesten ingen rørleggere lodder kobber i dag, noe som vi hevder tilhører fortiden i rørfaget, sier Aalen og Fiske.

Nå anbefaler Viega og Høiax at det benyttes rustfrie pressystemer på tappevann for å sikre holdbare, økonomiske og hygieniske installasjoner. 
- I enkelte europeiske land brukes benevnelsen «drikkevannsinstallasjoner» på kaldt vann, varmt vann og varmtvannssirkulasjon i bygg, mens vi i Norge kaller dette tappevann eller forbruksvann. Det er underlig da EN-NS standarden sier, drikkevannsinstallasjoner, som er et mer riktig begrep, synes Aalen. 

- Begge rørkvalitetene i rustfritt stål går inn under «syrefast stål», men vi bør være mye mer presise i bransjen. Oppgi rustfritt stål og materialnummer, poengterer Aalen og Fiske avslutningsvis.