Felles for alle fire bedriftene, er at de har en fortid i Comfort og lot seg lokke med da VVS Norge ble lansert ble brask og bram av Thorbjørn Theie og Vidar Skoglund i 2018.  

- Mye som ble sagt i de første møtene, handlet om å forlede medlemmene i de to kjedene ved å skape en halleluja-stemning mange lot seg rive med av. De som var skeptiske, eller det lederne oppfattet som ubehagelige spørsmål, ble nærmest latterliggjort og mobbet. Vi ble lurt og bondefanget, sier de i dag. 

Les også: Mestergruppen på vei inn i VVS Norge

Tapte store summer

Da de oppdaget hva de egentlig hadde bundet seg til, startet en lang og tøff kamp for å komme seg ut av kjeden. For Truls Nilsens del, gikk både bedriftens og hans personlige aksjer i VVS Norge med i dragsuget av forhandlingene. 

- Da vi ikke lot oss bestikke for å bli værende i kjeden, kom truslene. Bedriften og jeg tapte masse tid og penger på prosessen, med det var verdt det - selv om vi i etterpåklokskapens navn kanskje skulle stått opp enda mer og ikke godtatt alle kravene vi ble forelagt. Og når vi nå ser hva som er i ferd med å skje, er jeg bare enda mer glad over at vi kom oss ut. 

- Med Mestergruppen som eier, er det naturlig at all vareflyt går gjennom dem. Da sitter medlemmene igjen uten noe som helst råderett over egen bedrift, og vil i praksis drive på franchise-basis. 

Måtte true med å gå rettens vei

Kjell Inge Mæland måtte true med å gå rettens vei for å bryte kontrakten som hadde en bindingstid på fem år, hvor nettopp frykten for eksternt eierskap var ett av framtidsscenarioene han så for seg. 

- I tillegg ble vi fratatt konkurransekraft, det var dårlige bonuser, ingen innsyn i regnskapsdetaljer og framtidsplaner - og ikke minst var det store økte kostnader knyttet til driften av kjedekontoret som medlemmene måtte finansiere - alt stikk i strid med hva vi hadde blitt forespeilet. 

- Jeg sendte mail til Thorbjørn Theie og Vidar Skoglund for to år siden, hvor jeg ga klart uttrykk for at deres agenda med VVS ikke handlet om å sørge for gode priser til medlemmene, men å berike seg selv for deretter å stikke av. 

- Derfor kommer ikke nyheten om at Mestergruppen vil overta alle aksjene akkurat som et sjokk, men er likevel veldig trist på bransjens vegne. Jeg engasjerer meg i dette nettopp fordi dette handler om rørleggerbransjen generelt og Mæland Rør spesielt.

- Sparer 150.000 kroner måneden

 Mæland Rør er i dag - i likhet med Arne Nilsen, Badeva og Jensen Varme & Sanitær, medlem av VVS Eksperten. To ulike verdener, fastslår han. 

- Nå har vi friheten til å skape butikk på egne premisser og har blitt konkurransedyktige i prosjektmarkedet. Da VVS Norge holdt i rattet, fikk vi ingen ting, og vi slet også en tid med etterdønningene. Men nå ruller prosjektene inn som aldri før, som gir oss trygghet i en god ordrereserve. 

Han kan også vise til svært gode tall for fjorårsdriften til bedriften. 

- Etter at de ansatte hadde fått sine velfortjente bonuser, hadde vi et overskudd på fire millioner kroner i 2021. Tallene viser at vi faktisk sparer 150.000 kroner hver måned ved å være medlem i VVS Eksperten framfor VVS Norge.

Til sengs med fienden

At VVS Norge nå kan bli solgt til Mestergruppen, står i sterk kontrast til hva som ble uttalt da Bademiljø og Comfort skulle samles under VVS Norges paraply, påpeker kvartetten. 

«Vi har konkurransen i den tradisjonelle rørleggerbedriften med butikk, som angripes av byggevarekjedene, Megaflis og andre som tar større og større del av baderomsmarkedet. Da må vi styrke rammebetingelsene for å konkurrere enda bedre», sa styreleder Tom Andersen blant annet i intervju med Nemitek. 

- At de nå kan de altså være på vei mot å selge seg til en aktør de uttalte var en av hovedtruslene, bekrefter våre mistanker om at det har vært noen skjulte agendaer her, sier de.  

For ordens skyld, kan vi opplyse at Mestergruppen er en ledende byggevareaktør i Norge, både målt i omsetning og antall byggevarebutikker, gjennom kjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG - med til sammen rundt 220 byggevarehus. 

De mener det også er besnærende at styreleder Andersen og administrerende direktør Thorbjørn Theie tidlig i sin «misjonering» trakk fram Malorama som et godt eksempel på en vellykket forretningsmodell, som var et resultat av en fusjon mellom MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS. 

I mai i fjor ble det klart at Mestergruppen kjøpte alle aksjene til Malorama. Og nå har altså det gigantiske hus-, hytte og byggevarekonsernet siktet seg inn mot VVS Norge. 

- Tilfeldig? Neppe! Fastslår de.

VVS Norge svarer på kritikken:

Styreleder  VVS Norge, Tom Andersen kommer her med deres tilsvar ovenfor gruppen av tidligere medlemmer i VVS Norge, og som gjengis i sin helhet:

Vi kommenterer ikke rykter og spekulasjoner rundt eventuelle prosesser.  

VVS Norge varslet ved etableringen i 2019 at vi skulle gå i brudd og bygge langsiktig konkurransekraft ved å være rørleggerens førstevalg. I løpet av få år har vi skapt betydelige verdier. Samtidig har vi gjort omfattende investeringer i organisasjonen, digitalisering, kompetansebygging, sortiment og samarbeidspartnere. Gjennom de investeringene som er gjort har vi oppnådd sterk forbedring av driftsresultatene både hos medlemmene og i VVS Norge. Den siste medlemsundersøkelsen bekrefter at våre medlemmer er svært fornøyd med de resultatene som er skapt. Styret i VVS Norge bekrefter også at de er svært fornøyd med det administrasjonen har klart å levere. 

Bransjen er i kontinuerlig endring og det er viktig at VVS Norge og resten av bransjen evner å tilpasse seg konkurransesituasjonen. Styret i VVS Norge gjør derfor kontinuerlig vurderinger på ulike tiltak som kan bidra til at våre medlemsbedrifter kan bli enda mer konkurransedyktige og gjennom dette skape vekst for medlemmene og VVS Norge. 

Vi synes det er betenkelig at VVS Forum, som en viktig bransjekanal, ikke følger anerkjente presseetiske standarder ved å la tidligere medlemsbedrifter ukritisk få fremme svært alvorlige påstander og angrep rettet mot VVS Norge, uten noen krav til å dokumentere opplysningene. Disse har også tidligere kommet til orde med tilsvarende angrep.