- Jeg synes det er beklagelig at det brukes ord som «politikk» og «maktkamp» om arbeidet med å skape en åpen varedatabase for VVS- og VA-bransjen. Dette er et av de viktigste prosjektene i bransjen i moderne tid som alle burde omfavne! Ordene tilhører Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp Norge, i en kommentar til innstillingen fra prosjektgruppa som har jobbet med en modell for varegruppestrukturen i fremtidens varedatabase i VVS- og VA-bransjen. Selv om «alle» i de nevnte bransjene lenge har påpekt viktigheten av å standardisere og strukturere varedata, og det har vært mange initiativ på ulike nivåer, har det ikke resultert i en felles plattform. Flere av dagens varedatabaser eies av kommersielle aktører, og i VVSforums intervju med gruppa ble det reist bekymringer for at disse er en maktfaktor som ikke ønsker forandring og derfor ville kunne stikke kjepper i hjulene for arbeidet. Les også: Ønsker å opprette en åpen varedatakanal direkte fra produsent til sluttbruker Det mener Olsen blir feil fokus. - Nå handler det om å finne ut hvordan vi kan sørge for å kvalitetssikre at alle produkter som selges er sporbare på en enkel og kostnadsfri måte. Det er det som må stå i fokus, og som bør være i alles interesse. At noen ønsker mer kontroll på disse varedata enn andre, må legges til side slik at arbeidet for å finne en omforent løsning kan fortsette. Produsentene som gjør jobben Han minner om at det er produsentene og leverandørene som gjør jobben og tar kostnadene ved å gjøre påkrevet informasjon -  eller id-merking– tilgjengelig for hvert  eneste produkt. - Da er det svært uheldig at kommersielle aktører skal plassere seg i mellom leverandør og rørlegger/forbruker og ta seg betalt alle veier for tilgjengeliggjøring av varedata, som i våre felles leverandører lager. Faktum er at tiden nok har løpt noe fra disse kommersielle aktørene. Olsen kan heller ikke se at prosjektgruppa behøver ta nevneverdig hensyn til annet enn å tilrettelegge for god dialog med alle våre leverandører, for å kvalitetssikre smart og tidsriktig tilgjengeliggjøring av varedata, sier han. - Tror du disse kommersielle aktørene har en slik posisjon og makt at det kan forsinke eller i verste fall være ødeleggende for en felles varedatabase?  - Jeg støtter som sagt jobben med at produktdataene gjøres tilgjengelige for alle, og er en forkjemper for at det ikke nødvendigvis skal være kommersielle aktør alene som holder i dette. Men om for eksempel NOBB hadde vært åpen for å tilgjengeliggjøre varedataene gratis og enkelt IT-messig på vegne av produsenten, rørleggeren og forbrukeren, så hadde det vært strålende nyheter for Norsk VVS bransje. Men jeg kan ikke se for meg at det vil skje. - Det skal avholdes møter mellom prosjektgruppa og NOBB, og jeg kan jo bli positivt overrasket, legger han til. Vinn-vinn for alle Han er tydelig på at ingen aktører i næringskjeden kan være uenige i at produktdataene er viktig for alle. - Det eneste man er uenige i, er hvordan de skal tilgjengeliggjøres for alle parter. Da koker det ned til spørsmålet; bør alle parter, inklusiv rørleggerbedrifter og forbrukere som har behov for å finne ut  hvor dette produktet kom fra, ha fri tilgang til denne informasjonen? Svaret gir seg selv, mener han: - Ja! - Dette bør absolutt ikke være begrenset av politikk, posisjoner eller kommersielle eierinteresser. Vi i Rørkjøp støtter derfor det pågående arbeidet fullt ut, og har også lagt betydelig ressurser i det ved at vi har frigjort vår beste IT-mann (Lars O. Overskeid) til prosjektet. Jeg ser ingen problemer med at vi skal være med på å finansiere oppbygning og struktur av framtidens varedatabase, sier han.