K. Lund er et av landets største og eldste rørleggerfirmaer. Selskapet har levert rørleggertjenester i Trondheim siden 1874 og har fortsatt dette som sitt forretningsområde. I dag er de 137 ansatte, hvorav 103 er rørleggere og lærlinger. 

Les også:  - Bonusordningene bidrar til å hindre utvikling

Feil fokus

Korsnes mener Tendal har helt feil fokus, og at grossisten heller bør konsentrere seg om å kunne holde prisene lavest mulig for bransjen.

- Vi klarer selv å følge med på kundens adferd og hvilke bevegelser de gjør, og kjenner oss overhodet ikke igjen når han hevder at det er vanskelig å holde kontroll på økonomien i egen bedrift. Det klarer vi helt fint!

- Han snakker også om marginene i rørbransjen. Marginene i bransjen er gjennomsnittlig ca. 5 prosent, det er lavere enn det bør være sett i lys av hvor stor risiko vi tar. Hvor han henter sine oppfatninger fra, det vet ikke jeg.

Korsnes kjenner seg heller ikke igjen beskrivelsene av prismodellen for sine avtalepartnere, at det er hindrende for utvikling.

- Nei, tvert imot! Sammen med de ambisiøse kundene våre og høykompetente medarbeidere, bygger vi stadig bedre løsninger i vår søken etter det ideelle. Sammen driver vi den utviklingen, det skal han ikke bekymre seg for.

- Det er ikke sånn at avtalestrukturen som vi har med våre grossister eller leverandører i dag, hindrer utvikling. 

Ikke sammenlignbart

- Men har han ikke rett i at bonusordningene er med på å gjøre varene dyrere i noen sammenhenger, som reduserer konkurranseevnen med andre aktører?

- Jeg mener hele premisset er feil. Om en vare er priset for høyt et sted, så går kundene bare og kjøper den et annet sted.  Derfor følger vi med og overvåker pris kontinuerlig og handler der vi mener at det er gunstigst - enten det er den ene eller andre salgskanalen.  

På spørsmålet om ikke han er bekymret for at stadig mer handel foregår utenfor verdikjeden, svarer han slik:

- Vi aksepterer å betale en helt annen pris for 200 gram biff om den er kjøpt inn, modnet, tilberedt og servert på en restaurant, enn om det samme biffstykket hadde vært kjøpt på matbutikken - fordi det er tilført innsats og kompetanse. Slik blir det også å sammenligne det vi leverer med kun prisen på en vare, sier han og siterer Henrik Ibsen: - «Når utgangspunktet er som galest - blir resultatet ofte originalest»!

- Det vi tilfører, er kompetanse, erfaring OG varer når vi leverer våre tjenester. 

Kompetansen er konkurransefortrinnet

- Hva tenker du skal være konkurransefortrinnet for rørbransjen inn mot byggebransjen for at man skal være konkurransedyktig på pris, på levering osv.?

- Som sagt; det er kompetanse vi i realiteten selger; gjennom fast ansatte håndverkere med svennebrev og erfaring, ingeniørkompetanse og prosjekteringskompetanse. Det er det som gjør oss og våre kunder konkurransedyktig. Så kan man gjerne snakke om at noe har blitt dyrere eller mindre dyrt. Vi vet at prisveksten på rør har vært mye høyere enn mange andre fag, men igjen; når snittet for bransjen er 5 prosent margin, viser det at det ikke er noen som sitter og tar ut for mye her.

- Jeg blånekter for at vi mangler utvikling i bransjen vår som følge av våre prismodeller.. Brødrene Dahl må konsentrere seg om det som må være deres rolle i verdikjeden - ikke bekymre seg på vegne av alle andre.