VVSforum har spurt adm.direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, om hvordan Bravida forholder seg til prisutviklingen i VVS-bransjen om dagen, og hvilke tanker de gjør seg rundt markedsutviklingen i byggebransjen for tiden. 
 
- Vi ser en tydelig trend om at prisøkningen er langt hyppigere og større hos rørgrossistene enn direkteleverandørene. Det kan tvinge oss til å finne andre løsninger på å skaffe VVS-materiell enn i dag, sier Bravidas administrerende direktør Tore Bakke da vi ber om en kommentar til utviklingen. 
 
Om vi isolerer de siste fem månedene i indeksen, altså perioden fra april til august i år, blir forskjellene ytterligere forsterket . Snekker/tømrer: 3% økning i materialkostnader. Elektriker 4,4%. Rørlegger 16,6% øking. Materialer for hele bygget har i den samme perioden kun økt med 3,6%. 

- VVS er en stor del av byggeriet, og denne prisutviklingen kan resultere i at færre setter i gang prosjekter. Det vil ramme hele byggebransjen, påpeker Bakke. 

Klare trender

Bravidas administrerende direktør mener tallene materialindeksene viser er svært interessante, og han kan ikke se noen logiske grunner til at materialprisene for VVS-fagene fortsetter å øke drastisk i forhold til øvrige bransjer. 

- Vi snakker om en enorm inflasjon, selv om arbeidskraftkostnadsindeksen ikke har hatt den samme utviklingen. Fortsetter det slik, kan det på sikt resultere i at spesielt planlagte offentlige prosjekter legges i skuffen. Selv har vi forholdt oss til frontfagsmodellen, med de 3,7 prosentene som lå i lønnsøkningene, forteller han. 

- Hvorfor tror du det øker så mye på rør, kontra for eksempel elektro?
 - Man kan alltid skylde på hva materiellet inneholder, at det er mer metaller i rørdeler og slikt, men det holder ikke mål. Jeg ser ingen gode grunner til at rørmateriell skal øke så mye. Her må mange rørprodusenter gjøre en bedre jobb for å holde prisene nede. 

Mye av volumet går gjennom grossistene, og Bakke legger ikke skjul på at det er nettopp grossistene han opplever som mest aggressive i forhold til prisøkninger. 

- Vi har fått langt mindre prishøyninger hos direkteleverandører enn av grossistene. Jeg skal være forsiktig med påstander og kritikk i forhold til årsaker. Men det jeg kan si med sikkerhet, er at vi må begynne å se etter andre modeller for hvordan vi skal få tak i VVS-materiell. 

Han understreker at grossistene har vært, og er en viktig logistikkpartner og lagerfører for Bravida – og at de naturligvis skal betale for lagerførsel, transport og varelogistikk. 

- Alle forstår at de skal tjene penger, men jeg forventer at prisbildet samsvarer med prisøkninger. At verken produsenter, leverandører eller grossister – eller andre i verdikjeden - utnytter den urolige tiden vi lever i for å skaffe seg selv økt profitt. Grossistene har således en stor rolle i å holde leverandørene i ørene, så ikke prisene inn til grossistene blir uforholdsmessig dyre.

Ikke en eneste prisnedgang

- Det jeg er urolig på, er at det nå har vært perioder hvor metallprisen har gått kraftig ned, fraktkostandene har stupt, oljepris har gått noe ned og kronen har holdt seg stabil. Men likevel kommer varsler om oppgang med jevne mellomrom. Vi har ikke opplevd prisnedgang en eneste gang!  

- Outputen på den utviklingen vi ser nå, er at det bygges mindre, samt at materialene finner andre veier fra produsent til håndverker. Dette er noe hele bransjen må utfordres på. Kanskje må vi kjøpe enda mer fra direkteleverandører, prefabrikkere mer, kjøpe mer utenlands og importere selv - med de konsekvensene det har. 

- Men vi må også bli flinkere til å planlegge. Skal vi få til endringer, krever det en annen tankegang og annen logistikk. Tiden er moden for å starte den prosessen.

Må stå samlet

- Jeg skjønner at materialkostnader kan stige, at valutakursene endres og frakten kan bli dyrere. Men når man er så aggressive på å sette prisene opp, må det også være vilje til å sette dem ned når det er rom for det. Og dersom råvarene og innsatsfaktorene tilsier en prisøkning, skulle man jo tro at den er like stor hos direkteleverandørene som grossistene. 

- Her er det noe som skurrer, resonnerer han. 

Bakke understreker at byggebransjen nå må stå samlet for at ikke denne prisgaloppen skal fortsette å løpe løpsk. 

- Ja, nå må vi gjøre noe sammen og se på andre samarbeidsformer og andre måter vi jobber på. Den leveringsprosessen vi har i dag er for kostnadstung gjennom hele leverandørkjeden.